[CAT]
L’ultima sessió de l’assignatura Arts Gràfiques, de 3r curs de Grau de Disseny, impartida per Martí Ferré i Lluc Massaguer es va realitzar a la impremta NovaEra, on els estudiants van poder veure un departament de preimpressió especialment cuidadós amb la imatge (gestió del color i trames d’impressió) i unes màquines òfset que justament estaven imprimint una publicació amb tintes especials.

[CAST]
La última sesión de la asignatura Artes Gráficas, de 3er curso de Grado de Diseño, impartida por Martí Ferré y Lluc Massaguer se realizó en la imprenta NovaEra, donde los estudiantes pudieron ver un departamento de preimpresión especialmente cuidadoso con la imagen (gestión del color y tramas de impresión) y unas máquinas offset que justamente estaban imprimiendo una publicación con tintas especiales.

[ENG]
The last session of the Graphic Arts subject, in the 3rd year of the Design Degree, taught by Martí Ferré and Lluc Massaguer  was held at the NovaEra printer’s, where the students were able to see a pre-print department that takes special care with image (colour management and print rasters) and offset machines that were printing a publication with special inks at the time.