[CAT]
La tipografia ‘Laski‘ és el resultat del pas de Paula Mastrangelo pel Màster en Tipografia Avançada d’EINA.
Aquesta tipo està dissenyada per a premsa infantil. Actualment la Paula està produint, conjuntament amb ReType Foundry, la versió completa de la família Laski Slab.

[CAST]
La tipografía ‘Laski‘ es el resultado del paso de Paula Mastrangelo por el Master en Tipografía Avanzada de EINA.
Esta fuente está diseñada para el uso en prensa infantil. Actualmente Paula está produciendo, conjuntamente con ReType Foundry, la versión completa de la familia Laski Slab.

[ENG]
The ‘Laski‘ typeface is the result of Paula Mastrangelo’s time on the EINA Master’s in Advanced Typography.
This font is designed to be used in children’s publishing. Paula is currently producing the complete version of the Laski Slab family with ReType Foundry.