[CAT]
Recursos Audiovisuals / 2n Grau de disseny / Professors: Claudio Molina / Núria Andreu

Aquesta és una selecció de 14 treballs d’animació de l’assignatura de 2n curs de l’assignatura Recursos Audiovisuals, impartida per Claudio Molina i Núria Andreu, en les quals els estudiants han treballat, majoritàriament, en equip. El temps dedicat a cada projecte ha estat d’un mes aproximadament.
A part d’aprendre el funcionament del programa d’animació, l’objectiu ha estat la introducció al món de l’animació digital, explicar una història, comunicar un missatge i experimentar.
La temàtica d’alguns dels projectes ha estat la col·laboració amb Bissu Bags i amb l’Institut Català de Nanotecnolgia i les seves característiques han estat l’animació digital (vectorial, base mapa de bits), sistema mixt d’animació i sistema d’animació manual.

[CAST]
Recursos Audiovisuales / 2º Grado de diseño / Profesores: Claudio Molina / Núria Andreu

Esta es una selección de 14 trabajos de animación de la asignatura de 2º curso de la asignatura Recursos Audiovisuales, impartida por Claudio Molina y Núria Andreu, en las cuales los estudiantes han trabajado, mayoritariamente, en equipo. El tiempo dedicado a cada proyecto ha sido de un mes aproximadamente.
A parte de aprender el funcionamiento del software de animación, el objetivo ha sido la introducción al mundo de la animación digital, contar una historia, comunicar un mensaje y experimentar.
La temática de algunos de los proyectos ha sido la colaboración con Bissu Bags y con el Institut Catala de Nanotecnolgia y sus características han sido la animación digital (vectorial, base mapa de bits), sistema mixto de animación y sistema de animación manual.

[ENG]
Audiovisual Resources / 2nd-year Design Degree / Teachers: Claudio Molina / Núria Andreu

This is a selection of 14 animation works on the 2nd-year Audiovisual Resources subject, taught by Claudio Molina and Núria Andreu, on which the students have worked mainly as a team. The time devoted to each project is about a month.
Besides learning how animation software works, the aim has also been to introduce students to the field of digital animation, tell a story, communicate a message and experiment.
The subject area of some of the projects was collaboration with Bissu Bags and with the Catalan Nanotechnology Institute, and their characteristics were digital animation (vectorial, bit map base), mixed animation system and manual animation system.

MARIONA BELLERA + CRISTINA CASABELLA
Col·laboració amb empresa Bissu Bags. Animació amb tècnica de rotoscòpia.
Colaboración con empresa Bissu Bags. Animación con técnica de Rotoscopia.
Collaboration with the Bissu Bags company. Animation with Rotoscope technique.

CARLOS PAMPLONA + ARTURO SALAVERT
Filmació de personatge animat fet en plastilina amb carcassa de filferro.
Filmación de personaje animado hecho en plastilina con armazón de alambre.
Filming of animated character made from plasticine with wire frame.

CARLOS MARTINEZ VERDÚ + JONATAN MARTÍN MORALES
Video Musical amb animació tipogràfica.
Video Musical con animación tipográfica.
Music video with typographic animation.

RAQUEL MARTOS + POL PINTO
Animació de personatges tipus Horror Movie.
Animación de personajes tipo Horror Movie.
Horror Movie type character animation.

NIKITA BASHMAKOV + BERNAT AMATE + TANIA ALVAREZ BRAVO
Col·laboració amb l’Institut Català de Nanotecnologia.
Colaboración con el Institut Català de Nanotecnologia.
Collaboration with the Institut Català de Nanotecnologia.

ROSER CAPDEVILLA + ESTER CASADEMON COSTA
Poema animat de Pablo Neruda.
Poema animado de Pablo Neruda.
Animated poem by Pablo Neruda.

DANI GARCIA BAZZACO
Animació per a l’empresa Sono Album.
Animación para la empresa Sono Album.
Animation for the Sono Album company.

ANNA MARTINEZ GARCIA
Unicorn.
Unicornio.
Unicorn.

FRANCESC SÚRIA CASTELLET i ARTUR (el profe) RIVERA PRIETO
Visuals amb música electrònica.
Visuales con música electrónica.
Visuals with electronic music.

DANI ROVIRA + FABIANA ROMERO RODRIGUEZ
Super skater Mario.
Super skater Mario.
Super skater Mario.

CELIA CARBALLO + MARIONA ASIN PUEYO
Norbert L’indignat. Animació amb disseny de protesta.
Norbert L’indignat. Animación con diseño de protesta.
Norbert the Indignant. Animation with protest design.

CARLES ROJAS + POL PUCH
Animació de l’Esquirol Oriol
Animación del Esquirol Oriol
Animation of Esquirol Oriol

CLAUDIA BALCELLS CARMER + LAURA BLANCH CARBONELL
Ser estudiant de disseny.
Ser estudiante de diseño.
Being a design study.

CARLOS SANCHEZ MARTOS + RUBEN SANCHEZ ARIAS
Bohèmia, psicodèlia i seducció. Sobre Mario i els unicorns salvatges.
Bohemia, psicodelia y seducción. Sobre Mario y los unicornios salvajes.
Bohemia, psychedelia and seduction. About Mario and the wild unicorns.