[CAT]
Claudio Molina i Winfred Bährle, professors al Grau de Disseny d’EINA han col·laborat en el projecte editorial Quadern de bitàcola de Robert Langdon.

El projecte és un encàrrec professional de Winfried Bährle, professor de Projectes 1, que es va encarregar de la direcció d’art, disseny gràfic i gestió del projecte, i consta d’il·lustracions, realitzades per Claudio Molina, de monuments històrics, arquitectura i símbols maçònics, entre d’altres.

Quadern de bitàcola de Robert Langdon és una idea original de Cercle de Lectors SA
© Cercle de Lectors S.A
© Dels textos: Dan Brown Textos extrets de les obres, Codi da Vinci, Àngels i Dimonis, El Símbol Perdut i Infern.

quadern_molina_bahrle_04_450 quadern_molina_bahrle_01_450

[CAST]
Claudio Molina y Winfred Bährle, profesores en el Grado de Diseño de EINA han colaborado en el proyecto editorial Cuaderno de bitácora de Robert Langdon.

El proyecto es un encargo profesional de Winfried Bährle, profesor de Proyectos 1 , que se encargó de la dirección de arte, diseño gráfico y gestión del proyecto, y consta de ilustraciones, realizadas por Claudio Molina, de monumentos históricos, arquitectura y símbolos masónicos, entre otros.

Cuaderno de bitácora de Robert Langdon es una idea original de Círculo de Lectores S.A
© Círculo de Lectores S.A
© De los textos: Dan Brown Textos extraídos de las obras, Código da Vinci, Ángeles y Demónios, El Simbolo Perdido e Infierno.

quadern_molina_bahrle_03_450

quadern_molina_bahrle_02_450

[ENG]
Claudio Molina and Winfred Bährle, teachers on the EINA Design Degree, have taken part in the Robert Langdon Blog Notebook publishing project.

The project is a professional commission of Winfried Bährle, teacher of Projects 1, who was responsible for the art direction, graphic design and project management, and features illustrations by Claudio Molina of historical monuments, architecture and Masonic symbols.

Robert Langdon Blog Notebook is an original idea of Círculo de Lectores S.A
© Círculo de Lectores S.A
© Of the texts: Dan Brown Texts taken from the works: The Da Vinci Code, Angels and Demons, The Lost Symbol and Inferno.