[CAT]
El passat dia 15 de novembre es va realitzar una visita d’industials a l’assignatura de Materials i Tècniques de Construcció, per a mostrar als estudiants com es treballen materials utilitzats tant en l’interiorisme com la fusta i el cartró-guix.
L’empresa Espais-D Fusta, de Manlleu, es van encarregar del muntatge d’una estructura autoportant de fusta, amb bastidors i diferents sistemes d’aplacat en fusta.
L’empresa Offinet, consultoria tècnica integral d’enginyeria, arquitectura i interiors, va realizar el muntatge d’un envà de cartró guix i celras continu.
Els estudiants van poder comprovar de primera mà, els materials, la seva manipulació i les tecnologies utilitzades per a la construcció d’aquests diferents materials.

[CAST]
El pasado día 15 de noviembre se realizó una visita de Industial a la asignatura de Materiales y Técnicas de Construcción, para mostrar a los estudiantes cómo se trabajan materiales utilizados tanto en el interiorismo como la madera y el cartón-yeso.
La empresa Espacios-D Madera, de Manlleu, se encargaron del montaje de una estructura autoportante de madera, con bastidores y diferentes sistemas de aplacado en madera.
La empresa Offinet, consultoría técnica integral de ingeniería, arquitectura e interiores, realizó el montaje de un tabique de cartón yeso y celras continuo.
Los estudiantes pudieron comprobar de primera mano, los materiales, su manipulación y las tecnologías utilizadas para la construcción de estos diferentes materiales.

[ENG]
A number of industry workers visited the Construction Materials and Techniques subject on 15 November to show the students how to work with used materials both in interior design and wood and plasterboard.
The Espais-D Fusta company from Manlleu assembled a self-supporting wood structure, with frameworks and wooden ply systems.
The Offinet company, a one-stop engineering, architecture and interiors technical consultancy, assembled a continuous plasterboard and wood wool partition wall.
The students were able to discover for themselves the materials, how to handle them and the technologies used for the construction of these different materials.