margot_picasso

[CAT]
Article del diari El Punt Avui sobre el premi Ramon Roca Boncompte rebut per Anna Alcubierre, escenògrafa i professora d’EINA.
“La museògrafa Anna Alcubierre fa nova llum a l’etern debat de la mobilitat de les obres en un treball de recerca que ha rebut el premi Ramon Roca Boncompte”

[CAST]
Artículo del diario El Punt Avui sobre el premio Ramon Roca Boncompte recibido por Anna Alcubierre, escenógrafa y profesora de EINA.
“La museógrafa Anna Alcubierre hace nueva luz en el eterno debate de la movilidad de las obras en un trabajo de investigación que ha recibido el premio Ramon Roca Boncompte”

[ENG]
Article in the El Punt Avui newspaper about the Ramon Roca Boncompte Prize won by Anna Alcubierre, stage designer and teacher at EINA.
“Museographer Anna Alcubierre casts new light on the eternal debate about the mobility of works in a piece of research that has been awarded the Ramon Roca Boncompte Prize”