[CAT]
La revista digital LeCool ha escollit il·lustracions de Judit Maldonado i Alícia Vázquez Chávez, estudiants d’EINA, per a diverses de les seves aplicacions.
Podeu veure totes les il·lustracions presentades aquí
Els estudiants que van enviar propostes d’il·lustració des de l’assignatura Tècniques d’il·lustració de 4t de Grau de Disseny, impartida per Enric Font, són Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell i Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

[CAST]
La revista digital LeCool ha escogido ilustraciones de Judith Maldonado y Alicia Vázquez Chávez, estudiantes de EINA, para varias de sus aplicaciones.
Podeis ver todas las ilustraciones presentadas aquí
Los estudiantes que enviaron propuestas de ilustración desde la asignatura Técnicas de ilustración de 4º de Grado de Diseño, impartida por Enric Font, son Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell y Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

[ENG]
The digital magazine LeCool has chosen the illustrations by Judit Maldonado and Alícia Vázquez Chávez, EINA students, for a number of its apps.
You can see all the illustrations submitted, here
The students studying the Illustration Techniques subject in Year 4 of the Design Degree, taught by Enric Font, who submitted illustration proposals are Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell and Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.