Exposició Màster Disseny Gràfic EINA

[CAT]
Inauguració 12/12/2013 19:30 h.
Exposició 12/12/2013-22/02/2014
EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Obert de dilluns a dissabte de 16h A 20h.
Tancat del 21/12/13 al 06/01/14

Artistàfics, grafitectes, comunicàfics i d’altres espècies de nova creació
L’exposició recull els resultats de tres edicions de Màster en Disseny Gràfic d’EINA, pel qual han passat artistes, comunicadors, il·lustradors, publicistes, arquitectes… i del que n’han sortit “espècies” híbrides, nous professionals capaços d’afrontar projectes de disseny gràfic i web des d’una nova perspectiva, aprofitant les sinergies d’ambdues disciplines.
Mostrem, doncs, treballs resultants d’una etapa de formació que ha conduït a la generació d’aquestes noves “espècies”, amb una bona capacitat d’adaptació al moment actual de transformació que viu l’àmbit del disseny.

Laura Alonso Araguas, Santiago Amaya (Xato), Laura De Bonis, Nerea Borrell Cedó, Marta Brinchi Giusti, Georgina Cabrera Castells, Lluís Castelló Catchot, Idoia Etxebarria Ercilla, Anna Ferrer Torremadé, Humberto Garcia, Cecilia Górriz, Paula Marfull Barbier, Elisenda Muns, Laie Ortin Muñoz, Rachel Papernick, Rosa Roselló Garrigó, Anna Sànchez, Noemi Sánchez Antón, Martina Tarabal

Disseny d’espai: Nerea Borrell Cedó
Disseny Gràfic: Noemí Sánchez Antón i Elisenda Muns
Coordinació: Anna Fuster i Lluc Massaguer

 

[CAST]
Inauguración 12/12/2013 19:30 h.
Exposición 12/12/2013-22/02/2014
EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Abierto de lunes a sábado de 16h A 20h.
Cerrado del 21/12/13 al 06/01/14

Artistáficos, grafitectos, comunicáficos y otras especies de nueva creación
La exposición recoge los resultados de tres ediciones de Master en Diseño Gráfico de EINA, por el que han pasado artistas, comunicadores, ilustradores, publicistas, arquitectos… y del que han salido “especies” híbridas, nuevos profesionales capaces de afrontar proyectos de diseño gráfico y web desde una nueva perspectiva, aprovechando las sinergias de ambas disciplinas.
Mostramos, pues, trabajos resultantes de una etapa de formación que ha conducido a la generación de estas nuevas “especies”, con una buena capacidad de adaptación al momento actual de transformación que vive el ámbito del diseño.

Diseño de espacio: Nerea Borrell Cedó
Diseño Gráfico: Noemí Sánchez Antón y Elisenda Muns
Coordinación: Anna Fuster y Lluc Massaguer

 

[ENG]
Inauguration 12/12/2013 19:30 h.
Exhibition 12/12/2013-22/02/2014
at EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Open from monday to saturday from 4pm to 8pm
Closed from 21/12/13 to 06/01/14

Graphartists, graphitects, graphicators and other newly-created speciesThe exhibition brings together the results of the three intakes of the EINA Master’s in Graphic Design, which has welcomed in artists, communicators, illustrators, publicists, architects… and from which have emerged hybrid “species”, new professionals capable of undertaking graphic and web design projects from a new perspective, taking advantage of synergies of both disciplines.
We are, therefore, showing the results of a stage in education that has led to the creation of these new species, with a good ability to adapt to the present time of transformation that the world of design is experiencing.

Design space: Nerea Borrell Cedó
Graphic Design: Noemí Sánchez Antón and Elisenda Muns
Coordination: Anna Fuster and Lluc Massaguer