PAISATGE AMB ESCENES D’INFANTS
Serigrafies per a un espectacle de dansa

EINA Espai Barra de Ferro
Inauguració 25 de juny a les 19.30h
Exposició del 25 al 29 de juny de 2013

Carrer Barra de Ferro, 2
08003 Barcelona
Obert de dilluns a dissabte de 16h a 20h

escenes_infants_expo_EINA

[CAT]
La companyia de dansa “El ballet imperial de la reina Rosamunda”, ha creat l’espectacle Escenes d’Infants, basat en les músiques per a piano de Frederic Mompou.

El compositor català expressava sovint la por que tenia, quan era un nen, de fer-se gran. Tenia por de perdre la llibertat que caracteritza els primers anys de vida. En fer-se adult i compositor, Frederic Mompou compon Escenes d’Infants com una forma de recuperar aquell paradís perdut i reviure’l des de la maduresa. Amb aquesta premissa hem volgut recrear, en el nostre espectacle, aquesta dialèctica entre el món adult i el record de la infantesa.

La col·laboració amb els alumnes de serigrafia d’EINA pel que fa a la construcció de l’escenografia ha estat una experiència molt enriquidora per a nosaltres. Des d’aquí, els volem mostrar el nostre agraïment més sincer.”

Marc Hervàs, Director de l’espectacle.
-
L’escenografia proposa substituir la clàssica camera negra per una de blanca texturada amb símbols habituals en el món dels adults però que resulten estranys per a lunivers infantil.

L’obra va ser preestrenada recentment sense escenografia, que es presentaen aquests moments a EINA Espai Barra de Ferro, abans de ser posada en escena.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, des del comprimís de cultivar la proximitat amb les indústries creatives, promou acords de col·laboració destinats a realitzar projectes puntuals. En aquesta ocasió l’encàrrec ha arribat a través de l’escenògrafa i professora d’EINA Anna Alcubierre, i ha estat realitzat des de l’assignatura de quart curs de serigrafia impartida per l’artista i professor Enric Mas, amb un grup d’estudiants voluntaris composat per: Esther Aguilà, Alberto Garcia, Talia Lavaill, Coral Martínez i Marina Serrano.

[CAST]

“La compañía de danza “El ballet imperial de la reina Rosamunda”, ha creado el espectáculo Escenes d’Infants, basado en las músicas para piano de Frederic Mompou.

El compositor catalán expresaba a menudo el miedo que tenía, cuando era un niño, de hacerse mayor. Tenía miedo de perder la libertad que caracteriza los primeros años de vida. Al hacerse adulto y compositor, Frederic Mompou compone Escenes d’Infants como una forma de recuperar ese paraíso perdido y revivirlo desde la madurez. Con esta premisa hemos querido recrear, en nuestro espectáculo, esta dialéctica entre el mundo adulto y el recuerdo de la infancia.

La colaboración con los alumnos de serigrafía de EINA respecto a la construcción de la escenografía ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Desde aquí, les queremos mostrar nuestro agradecimiento más sincero.”

Marc Hervàs, Director del espectáculo.
-
La escenografía propone sustituir la clásica camera negra para una blanca texturada con símbolos habituales en el mundo de los adultos pero que resultan extraños para el universo infantil.

La obra fue preestrenada recientemente sin escenografía, que se presenta en estos momentos en EINA Espai Barra de Ferro, antes de ser puesta en escena.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, ​​desde el compromiso de cultivar la proximidad con las industrias creativas, promueve acuerdos de colaboración destinados a realizar proyectos puntuales. En esta ocasión el encargo ha llegado a través de la escenógrafa y profesora de EINA Anna Alcubierre, y ha sido realizado desde la asignatura de cuarto curso de serigrafía impartida por el artista y profesor Enric Mas, con un grupo de estudiantes voluntarios compuesto por: Esther Aguilà, Alberto García, Talia Lavaill, Coral Martínez y Marina Serrano.

[ENG]

“The “El ballet imperial de la reina Rosamunda” ballet company has created the show entitled Escenes d’Infants, based on piano music by Frederic Mompou.

When a boy, this Catalan composer often expressed his fear of growing up. He was afraid of losing the freedom that characterises a person’s early years. When he became an adult and composer, Frederic Mompou wrote Escenes d’Infants as a way of recovering this lost paradise and reliving it from a position of maturity. This premise led us to recreate in our show the dialogue between the adult world and memoires of childhood.

Having EINA’s silk-screen printing students collaborating on the creation of the stage design was a highly enriching experience for us. We would like to give them our most heart-felt thanks.”

Marc Hervàs, Show Director.
-
The stage design proposes replacing the classic black box with a textured white one with symbols usually found in the adult world, but which are strange in the world of the child.

The work was previewed recently without any stage design and is currently being performed at EINA Espai Barra de Ferro, before transferring to the stage.

With its commitment to cultivate proximity with the creative industries, EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, fosters collaboration agreements designed to bring specific projects to fruition. On this occasion, the commission is thanks to  the stage design and EINA teacher Anna Alcubierre and was created on the fourth-year Silk Screen Printing subject taught by artist and lecturer Enric Mas, with a group of volunteer students, who are: Esther Aguilà, Alberto Garcia, Talia Lavaill, Coral Martínez and Marina Serrano.