[CAT]
Escenes d’Infants, espectacle de dansa, on que alguns estudiants de serigrafia han creat l’escenografia, ha estat seleccionat per entrar a formar dels possibles espectacles a presentar als programadors internacionals convidats al Mercat de les Flors, cal votar aquí  per aconseguir-ho.
Ajudeu-nos a aconseguir-ho!

[CAST]
Escenes d’Infants, espectáculo de danza, donde algunos estudiantes de serigrafía han creado la escenografía, ha sido seleccionado para entrar a formar los posibles espectáculos a presentar a los programadores internacionales invitados al Mercat de les Flors, hay que votar aquí para conseguirlo .
Ayúdanos a lograrlo!

[ENG]
Escenes d’Infants, dance show, for which silk-screen printing students have created the stage design, that has been selected as part of possible shows to be submitted to the international schedulers invited to the Mercat de les Flors, vote here to make this a reality.
Help us get it!