Romina PérezRomina Perez

[CAT]
Els alumnes del Curs d’Il·lustració per a publicacions infantils i juvenils d’EINA (curs 2012-2013) han realitzat, en col·laboració amb Didactolite, una petita col·lecció de recursos didàctics per a exercitar l’escriptura entre els nens de 3 a 12 anys. Es tracta de mini narracions de tres imatges, a les que el nens i nenes han d’afegir el text, interpretant de forma creativa i en funció del seu estil cada una de les il·lustracions.

Adrià BartoloméAdrià Bartolomé

Didactolite és un projecte de professors de didàctica de la UAB i té per objectiu ajudar a divulgar contingut pedagògic infantil per a ser utilitzat a les aules, basant-se en l’aprenentatge a través d’imatges.

Clara Gavilan

Clara Gavilan

[CAST]
Los alumnos del Curso de Ilustración paraa publicaciones infantiles y juveniles de EINA (curso 2012-2013) han realizado, en colaboración con Didactolite, una pequeña colección de recursos didácticos para ejercitar la escritura entre los niños de 3 a 12 años. Se trata de mini narraciones de tres imágenes, en las que los niños y niñas han de añadir el texto, interpretando de forma creativa y en función de su estilo cada una de las ilustraciones.
Didactolite es un proyecto de profesores de didáctica de la UAB y tiene por objetivo ayudar a divulgar contenido pedagógico infantil para ser utilizado en las aulas, basándose en el aprendizaje a través de imágenes.

Joan Fernandez

Joan Fernandez

[ENG]
Students on the EINA Course in Illustration for Children’s and Teenagers’ Publications (2012-2013 academic year), in collaboration with Didactolite, have produced a small collection of learning resources to practise writing for children between the ages of 3 and 12. They are mini-narratives of three pictures to which the children have to add the text, creatively interpreting each of the illustrations according to their style.
Didactolite is a project by lecturers in education at the Autonomous University of Barcelona aimed at helping disseminate children’s educational content for use in the classroom, based on learning through images.