Archives for category: Projectes sortits de classe

[CAT]
La revista digital LeCool ha escollit il·lustracions de Judit Maldonado i Alícia Vázquez Chávez, estudiants d’EINA, per a diverses de les seves aplicacions.
Podeu veure totes les il·lustracions presentades aquí
Els estudiants que van enviar propostes d’il·lustració des de l’assignatura Tècniques d’il·lustració de 4t de Grau de Disseny, impartida per Enric Font, són Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell i Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

[CAST]
La revista digital LeCool ha escogido ilustraciones de Judith Maldonado y Alicia Vázquez Chávez, estudiantes de EINA, para varias de sus aplicaciones.
Podeis ver todas las ilustraciones presentadas aquí
Los estudiantes que enviaron propuestas de ilustración desde la asignatura Técnicas de ilustración de 4º de Grado de Diseño, impartida por Enric Font, son Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell y Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

[ENG]
The digital magazine LeCool has chosen the illustrations by Judit Maldonado and Alícia Vázquez Chávez, EINA students, for a number of its apps.
You can see all the illustrations submitted, here
The students studying the Illustration Techniques subject in Year 4 of the Design Degree, taught by Enric Font, who submitted illustration proposals are Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell and Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

Il·lustració de Bernat Solsona per la UAB

[CAT]
La revista acadèmica Bellaterra Journal of Teaching and Learning publica les il·lustracions de Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona i Maria Jesús Rivero pels seus darrers volums. Les il·lustracions són el fruit d’un taller realitzat amb Sonia Pulido dins del Postgrau en Il·lustració Creativa i tècniques de comunicació visual (curs 2012/2013).
Bellaterra Journal of Teaching and Learning és una revista acadèmica digital del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

Il·lustració de Paula Velazquez per la UAB

[CAST]
La revista académica Bellaterra Journal of Teaching and Learning publica las ilustraciones de Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona y María Jesús Rivero en sus últimos volúmenes. Las ilustraciones son el fruto de un taller realizado con Sonia Pulido dentro del Postgrado en Ilustración Creativa y técnicas de comunicación visual (curso 2012/2013).
Bellaterra Journal of Teaching and Learning es una revista académica digital del Departamento de Didáctica de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales de la UAB.

Il·lustració de Cathy Benetty per la UAB

[ENG]
The Bellaterra Journal of Teaching and Learning academic journal has published illustrations by Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona and Maria Jesús Rivero in its latest issues. The illustrations are the result of a workshop with Sonia Pulido on the Postgraduate in Creative Illustration and Visual Communication Techniques (2012/2013 academic year).
The Bellaterra Journal of Teaching and Learning is an academic e-journal of the Language, Literature and Social Sciences Education Department of the UAB.

Il·lustració de MJ Rivero per la UAB

[CAT]
El passat 20 d’octubre es va celebrar el BigDraw 2013, on EINA, des d’EINA Espai Barra de Ferro, es va realitzar el taller “Individus no classificats”, conduït per Enric Font i diversos estudiants de l’assignatura Tècniques d’Il·lustració.
Podeu veure imatges sobre el muntatge, al seu blog.
Els dibuixos realitzats durant el taller estaran exposats a EINA Espai Barra de Ferro des del 21 fins el 24 d’octubre (ambdós inclosos).
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

[CAST]
El pasado 20 de octubre se celebró el BigDraw 2013, donde EINA, desde EINA Espai Barra de Ferro, se realizó el taller “Individuos no clasificados”, conducido por Enric Font y varios estudiantes de la asignatura Técnicas de ilustración.
Podeis ver imágenes sobre el montaje, en su blog.
Los dibujos realizados durante el taller estarán expuestos en EINA Espai Barra de Ferro desde el 21 hasta el 24 de octubre (ambos incluidos).
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

[ENG]
On 20 October, EINA held BigDraw 2013, at EINA Espai Barra de Ferro, where it ran the “Unclassified individuals” workshop, led by Enric Font and a number of students on the Illustration Techniques subject.
You can see pictures of the montage in its blog
The drawings created during the workshop are on display at EINA Espai Barra de Ferro from 21 to 24 October (both inclusive).
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

master_disseny_grafic_EINA_2012_13

[CAT]
El proper 9 i 10 de setembre se celebraran les presentacions públiques dels Treballs Fi de Màster del Màster de Disseny Gràfic del curs 2012-13 a EINA.

Dilluns 9 de setembre
16.00h – Anna Sànchez (Tutor: Martí Ferré): Imatge corporativa i packaging de “Xocolà”, empresa de fabricació de xocolata
16.45h – Georgina Cabrera (Tutor: Martí Ferré): Rediseño de la identidad corporativa y la web de “M’encanta” (productos de atrezzo)
17.30h – Gerard Benito (Tutor: Diego Fernández): Proyecto de comunicación integral de “Benito Cars”
18.15h – Julia Rosa (Tutor: Xavier Alamany): Soapy, feel the artisanal experience

Tribunal: Pilar Górriz, Salvador Huertas i Lluc Massaguer

//

Dimarts 10 de setembre
16.00h – Rosa Roselló (Tutor: Salvador Huertas): Interactuant i guarnint les sales d’espera de pediatria
16.45h – Noemí Sánchez (Tutor: Salvador Huertas): Fanzine abecedario de tendencias
17.30h – Martina Tarabal (Tutora: Lluc Massaguer): Disseny aplicat a les ciències ocultes
18.15h – Alba Luis (Tutor: Joan Ribas): Pàgina web de la pel·lícula “Paranoid Park” de Gus Van Sant

Tribunal: Anna Fuster, Pilar Górriz i Marcel Juan

 

[CAST]
El próximo 9 y 10 de septiembre se celebrarán las presentaciones públicas de los Trabajos Fin de Máster del Máster de Diseño Gráfico del curso 2012-13 en EINA.

Lunes 9 de septiembre
16.00h - Anna Sánchez (Tutor: Martí Ferré): Imagen corporativa y packaging de “Xocolà”, empresa de fabricación de chocolate
16.45h – Georgina Cabrera (Tutor: Martí Ferré): Rediseño de la identidad corporativa y la web de “M’encanta” (productos de atrezzo)
17.30h – Gerard Benito (Tutor: Diego Fernández): Proyecto de comunicación integral “Benito Cars”
18.15h – Julia Rosa (Tutor: Xavier Alamany): Soapy, feel the Artisanal experience

Tribunal: Pilar Górriz, Salvador Huertas y Lluc Massaguer

//

Martes 10 de septiembre
16.00h – Rosa Roselló (Tutor: Salvador Huertas): Interactuando y decorando las salas de espera de pediatría
16.45h – Noemí Sánchez (Tutor: Salvador Huertas): Fanzine abecedario de tendencias
17.30h – Martina Tarabal (Tutora: Lluc Massaguer): Diseño aplicado a las ciencias ocultas
18.15h – Alba Luis (Tutor: Joan Ribas): Página Web de la película “Paranoid Park” de Gus Van Sant

Tribunal: Anna Fuster, Pilar Górriz y Marcel Juan

 

[ENG]
Next 9 and 10 September sees the public presentations of the Final Master’s Degree Projects of the 2012-13 Master’s Degree in Graphic Design at EINA.

Monday 9 September
4.00pm - Anna Sànchez (Tutor: Martí Ferré): Corporate image and packaging of “Xocolà”, a chocolate manufacturing company
4.45pm – Georgina Cabrera (Tutor: Martí Ferré): Redesign of the corporate identity and website of “M’encanta” (theatrical props products)
5.30pm – Gerard Benito (Tutor: Diego Fernández): Integral communication project for “Benito Cars”
6.15pm – Julia Rosa (Tutor: Xavier Alamany): Soapy, feel the artisanal experience

Tribunal: Pilar Górriz, Salvador Huertas and Lluc Massaguer

//

Tuesday 10 September
4.00pm – Rosa Roselló (Tutor: Salvador Huertas): Interacting and adorning paediatrician waiting rooms
4.45pm – Noemí Sánchez (Tutor: Salvador Huertas): Trend A to Z fanzine
5.30pm – Martina Tarabal (Tutor: Lluc Massaguer): Design applied to the occult sciences
6.15pm – Alba Luis (Tutor: Joan Ribas): Website for the “Paranoid Park” film by Gus Van Sant

Tribunal: Anna Fuster, Pilar Górriz and Marcel Juan

[CAT]
Recursos Audiovisuals / 2n Grau de disseny / Professors: Claudio Molina / Núria Andreu

Aquesta és una selecció de 14 treballs d’animació de l’assignatura de 2n curs de l’assignatura Recursos Audiovisuals, impartida per Claudio Molina i Núria Andreu, en les quals els estudiants han treballat, majoritàriament, en equip. El temps dedicat a cada projecte ha estat d’un mes aproximadament.
A part d’aprendre el funcionament del programa d’animació, l’objectiu ha estat la introducció al món de l’animació digital, explicar una història, comunicar un missatge i experimentar.
La temàtica d’alguns dels projectes ha estat la col·laboració amb Bissu Bags i amb l’Institut Català de Nanotecnolgia i les seves característiques han estat l’animació digital (vectorial, base mapa de bits), sistema mixt d’animació i sistema d’animació manual.

[CAST]
Recursos Audiovisuales / 2º Grado de diseño / Profesores: Claudio Molina / Núria Andreu

Esta es una selección de 14 trabajos de animación de la asignatura de 2º curso de la asignatura Recursos Audiovisuales, impartida por Claudio Molina y Núria Andreu, en las cuales los estudiantes han trabajado, mayoritariamente, en equipo. El tiempo dedicado a cada proyecto ha sido de un mes aproximadamente.
A parte de aprender el funcionamiento del software de animación, el objetivo ha sido la introducción al mundo de la animación digital, contar una historia, comunicar un mensaje y experimentar.
La temática de algunos de los proyectos ha sido la colaboración con Bissu Bags y con el Institut Catala de Nanotecnolgia y sus características han sido la animación digital (vectorial, base mapa de bits), sistema mixto de animación y sistema de animación manual.

[ENG]
Audiovisual Resources / 2nd-year Design Degree / Teachers: Claudio Molina / Núria Andreu

This is a selection of 14 animation works on the 2nd-year Audiovisual Resources subject, taught by Claudio Molina and Núria Andreu, on which the students have worked mainly as a team. The time devoted to each project is about a month.
Besides learning how animation software works, the aim has also been to introduce students to the field of digital animation, tell a story, communicate a message and experiment.
The subject area of some of the projects was collaboration with Bissu Bags and with the Catalan Nanotechnology Institute, and their characteristics were digital animation (vectorial, bit map base), mixed animation system and manual animation system.

MARIONA BELLERA + CRISTINA CASABELLA
Col·laboració amb empresa Bissu Bags. Animació amb tècnica de rotoscòpia.
Colaboración con empresa Bissu Bags. Animación con técnica de Rotoscopia.
Collaboration with the Bissu Bags company. Animation with Rotoscope technique.

CARLOS PAMPLONA + ARTURO SALAVERT
Filmació de personatge animat fet en plastilina amb carcassa de filferro.
Filmación de personaje animado hecho en plastilina con armazón de alambre.
Filming of animated character made from plasticine with wire frame.

CARLOS MARTINEZ VERDÚ + JONATAN MARTÍN MORALES
Video Musical amb animació tipogràfica.
Video Musical con animación tipográfica.
Music video with typographic animation.

RAQUEL MARTOS + POL PINTO
Animació de personatges tipus Horror Movie.
Animación de personajes tipo Horror Movie.
Horror Movie type character animation.

NIKITA BASHMAKOV + BERNAT AMATE + TANIA ALVAREZ BRAVO
Col·laboració amb l’Institut Català de Nanotecnologia.
Colaboración con el Institut Català de Nanotecnologia.
Collaboration with the Institut Català de Nanotecnologia.

ROSER CAPDEVILLA + ESTER CASADEMON COSTA
Poema animat de Pablo Neruda.
Poema animado de Pablo Neruda.
Animated poem by Pablo Neruda.

DANI GARCIA BAZZACO
Animació per a l’empresa Sono Album.
Animación para la empresa Sono Album.
Animation for the Sono Album company.

ANNA MARTINEZ GARCIA
Unicorn.
Unicornio.
Unicorn.

FRANCESC SÚRIA CASTELLET i ARTUR (el profe) RIVERA PRIETO
Visuals amb música electrònica.
Visuales con música electrónica.
Visuals with electronic music.

DANI ROVIRA + FABIANA ROMERO RODRIGUEZ
Super skater Mario.
Super skater Mario.
Super skater Mario.

CELIA CARBALLO + MARIONA ASIN PUEYO
Norbert L’indignat. Animació amb disseny de protesta.
Norbert L’indignat. Animación con diseño de protesta.
Norbert the Indignant. Animation with protest design.

CARLES ROJAS + POL PUCH
Animació de l’Esquirol Oriol
Animación del Esquirol Oriol
Animation of Esquirol Oriol

CLAUDIA BALCELLS CARMER + LAURA BLANCH CARBONELL
Ser estudiant de disseny.
Ser estudiante de diseño.
Being a design study.

CARLOS SANCHEZ MARTOS + RUBEN SANCHEZ ARIAS
Bohèmia, psicodèlia i seducció. Sobre Mario i els unicorns salvatges.
Bohemia, psicodelia y seducción. Sobre Mario y los unicornios salvajes.
Bohemia, psychedelia and seduction. About Mario and the wild unicorns.

photography_EINA

[CAT]
El proper divendres 21 de juny, a les 13h a la Sala d’Actes d’EINA Centre Universitari de Disseny i art de Barcelona, es farà la presentació pública del treball realitzat pels estudiants de Fotografia de 4t, assignatura impartida per Núria Andreu, amb el suport de Manel Esclusa i Jordi Bernadó.

[CAT]
El próximo viernes 21 de junio, a las 13h en la Sala de Actos de EINA Centre Universitari de Disseny i art de Barcelona, se hará la presentación pública del trabajo realizado por los estudiantes de Fotografía de 4º curso, asignatura impartida por Núria Andreu, con el apoyo de Manel Esclusa y Jordi Bernadó.

[ENG]
On Friday 21 June, at 1 pm in the EINA Conference Hall, the public presentation will be held of the work by fourth-year Photography students, a subject taught by Núria Andreu, with the support of Manel Esclusa and Jordi Bernadó.

[CAT]
Happening cartogràfic
EINA Espai Barra de Ferro
Inauguració 17 de juny de 18.00h a 20.30h
Exposició de dimarts 11 a divendres 21 de juny

El proper 17 de juny s’inaugura l’exposició “Happening cartogràfic. Referents en xarxa. Mapa del disseny actual”, projecte obert a la participació del públic.
Esteu convidats a participar en el mapa de referents del disseny actual que estem construint a EINA Espai Barra de Ferro.
Els estudiants de 3r de Grau de Disseny d’EINA han construït un mapa de referents actuals del disseny, prenent com a mesura l’estructura en xarxa distribuïda, pròpia de la creació de coneixement col·lectiu que observem en els nostres contexts culturals més immediats. L’objectiu ha estat aportar una visió panoràmica no lineal dels aspectes més significatius del disseny contemporani i de les seves interconnexions.
Durant tota l’exposició el públic pot intervenir-hi aportant noves dades i relacions. Dilluns 17 a les 18h, els estudiants de 3r faran una intervenció col·lectiva establint ponts de relació conceptuals i fent visibles les relacions que constitueixen la xarxa.

[CAST]
Happening cartográfico
EINA Espai Barra de Ferro
Inauguración 17 de junio de 18.00 a 20.30
Exposición de martes 11 a viernes 21 de junio

El próximo 17 de junio se inaugura la exposición “Happening cartográfico. Referentes en red. Mapa del diseño actual, proyecto abierto a la participación del público.
Estáis invitados a participar en el mapa de referentes del diseño actual que estamos construyendo en EINA Espai Barra de Ferro.
Los estudiantes de 3º de Grado de Diseño de EINA han construido un mapa de referentes actuales del diseño, tomando como medida la estructura en red distribuida, propia de la creación de conocimiento colectivo que observamos en nuestros contextos culturales más inmediatos. El objetivo ha sido aportar una visión panorámica no lineal de los aspectos más significativos del diseño contemporáneo y de sus interconexiones.
Durante toda la exposición el público puede intervenir aportando nuevos datos y relaciones. El lunes 17 a las 18h, los estudiantes de 3º harán una intervención colectiva estableciendo puentes de relación conceptuales y haciendo visibles las relaciones que constituyen la red.

[ENG]

Cartographic Happening
EINA Espai Barra de Ferro
Inauguration 17 June, from 6 pm to 8.30 pm
Exhibition from Tuesday 11 to 21 June

Next 17 June sees the inauguration of the exhibition entitled “Cartographic Happening. Network Benchmarks. Present Design Map”, a project open to participation by the public.
You are invited to take part in the benchmark map of present design that we are building at EINA Espai Barra de Ferro.
Students on the third year of the EINA Design Degree have constructed a map of current benchmarks in design, taking as yardstick the distributed network structure inherent in the creation of collective knowledge that we observe in our more immediate cultural contexts. The aim has been to offer a non-linear overview of the most significant aspects of contemporary design and its interconnections.
The public can take part throughout the exhibition, offering new data and relationships. On Monday 17th at 6 pm, the third-year students will be conducting a group action, establishing conceptual relationship bridges and highlighting the relationships that constitute the network.

[CAT]

Dijous 2 de maig es van entregar els premis Habitacola 2013.

EINA es va endur els següents reconeixements:

Premi Casadecor a les estudiants d’EINA: Ingrid Aparicio, Marina Beltran i Mireia Badosa
Premi Vitra a Eugenia Pruns, Blanca Rocaspana i Amadeu Ventayol (exestudiants d’EINA)
Reconeixement a la millor escola en el concurs Habitàcola 2013 va ser per EINA, Centre universitari de Disseny i Art de Barcelona.

Moltes felicitats tant als guanyadors com als finalistes!

[CAST]

El jueves 2 de mayo se entregaron los premios Habitacola 2013.

EINA se llevó los siguientes reconocimientos:

Premio Casadecor a las estudiantes de EINA: Ingrid Aparicio, Marina Beltran y Mireia Badosa
Premio Vitra a Eugenia Pruns, Blanca Rocaspana y Amadeu Ventayol (ex-estudiantes de EINA)
Reconocimiento a la mejor escuela en el concurso Habitacola 2013 fue para EINA, Centre universitari de Disseny i Art de Barcelona.

Muchas felicidades tanto a los ganadores como a los finalistas!

[CAT]

Les estudiants, María Beltrán, Carlota Castells i Marta Lopez van recollir el Premi Marca Digital dins de Graphispag Digital 2013.

Felicitats, noies!

+ info del projecte

 

[CAST]

Las estudiantes, María Beltrán, Carlota Castells i Marta Lopez recogieron el Premio Marca Digital dentro de Graphispag Digital 2013.

Felicidades, chicas!

+ info del proyecto

 


serigrafia_ambulat_stJordi

[CAT]

Els tallers ambulants de serigrafia per Sant Jordi, dins la Jornada de Portes Obertes, van agafant forma:

“Crea la teva pròpia història per Sant Jordi” a partir de les 12h al davant del taller de maquetes.
Coral Martínez i Marta López
Compra una llibreta serigrafiada per EINA i deixa fluir la teva creativitat.
Vendrem llibretes Muji DinA5 serigrafiades a 2 euros.

“Una postal per Sant jordi” A partir de les 12h al davant de la porta de Secretaria
Elisabet March i Laurie Nowak
Emporta’t una postal acabada d’estampar.

“Encara no sabem què farem” A partir de les 12  al jardí superior de l’escola
Esther Aguilà, Marina Serrano i Thalia Lavail
Estamparem encara no sabem què, però confia en el nostre talent.

“Estampat de dibuixos propis” a partir de les 12h davant l’Aula 2
Dihué Miguens

“Roses perennes”
 A partir de les 12h, encara sense ubicació
Paula Castel

“EINA Stamp” A partir de les 12h al jardí superior de l’escola
Enric Mas
Porta la teva peça de roba (samarreta, bata, devantal, lleçol, coixinera, bossa,… i t’estampem el logotip de l’escola.

Hi esteu tots convidats, ja sigueu estudiants, exestudiants, professors, exprofessors, futurs estudiants, futurs professors, pares, mares, nòvios i nòvies, amics…

 

[CAST]

Los talleres ambulantes de serigrafía en Sant Jordi, en la Jornada de Puertas Abiertas, van cogiendo forma:

Crea tu propia historia para Sant Jordi” a partir de las 12h delante del taller de maquetas.
Coral Martínez y Marta López
Compra una libreta serigrafiada por EINA y deja fluir tu creatividad
Venderemos libretas Muji DinA5 serigrafiadas a 2 euros.

Una postal para Sant Jordi” A partir de las 12h delante de la puerta de Secretaría
Isabel March y Laurie Nowak
Llévate una postal acabada de estampar.

Todavía no sabemos qué haremos” A partir de las 12 en el jardín superior de la escuela
Esther Aguilà, Marina Serrano y Thalia Lavail
Estamparemos todavía no sabemos que, pero confía en nuestro talento.

“Estampado de dibujos propios” a partir de las 12h delante del Aula 2
Dihué Miguens

“Roses perennes” A partir de las 12h, aún sin ubicación
Paula Castel

EINA Stamp” A partir de las 12h en el jardín superior de la escuela
Enric Mas
Trae tu prenda (camiseta, bata, delantal, sábanas, almohada, bolso, … y te estampamos el logotipo de la escuela.

Estáis todos invitados, ya seáis estudiantes, exestudiantes, profesores, exprofesores, futuros estudiantes, futuros profesores, padres, madres, novios y novias, amigos …