Archives for category: Màsters i postgraus

[CAT]
Laura Liedo, exestudiant del postgrau d’il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual ha publicat, mitjançant la plataforma Nice Tales, El Flautista de Hamelín àlbum il·lustrat que va començar a les sessions de Gabriela Rubio del postgrau.

Laura Liedo il·lustra El Flautista de Hamelín

[CAST]
Laura Liedo, exestudiante del postgrado de ilustración creativa i técnicas de comunicación visual ha publicado, mediante la plataforma Nice Tales, El Flautista de Hamelín, álbum ilustrado que comenzó en las sesiones de Gabriela Rubio del postgrado.

[ENG]
Laura Liedo, former student on the Postgraduate Course in Creative Illustration and Visual Communication Techniques has published El Flautista de Hamelín (The Pied Piper of Hamelin) on the Nice Tales platform, the illustrated album that she began in the sessions with Gabriela Rubio on the postgraduate course.

[CAT]
La revista “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” (Núm. 53, 2013) ha publicat l’article ‘Josep M. Pujol i la composició del text’ de Pere Farrando, professor al Màster en Tipografia avançada d’EINA.
Podeu llegir l’article (PDF) aquí.

Article 'Josep M. Pujol i la composició del text' de Pere Farrando

[CAST]
La revista “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” (N º 53, 2013) ha publicado el artículo ‘Josep M. Pujol i la composició del text‘ de Pere Farrando, profesor en el Master en Tipografía avanzada de EINA.
Podeis leer el artículo (PDF) aquí.

[ENG]
The “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” journal (No. 53, 2013 http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/issue/view/20345 ) has published the article entitled ‘Josep M. Pujol i la composició del text’ by Pere Farrando, teacher on the EINA Master’s in Advanced Typography.
You can read the article (PDF) here.

Il·lustració de Bernat Solsona per la UAB

[CAT]
La revista acadèmica Bellaterra Journal of Teaching and Learning publica les il·lustracions de Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona i Maria Jesús Rivero pels seus darrers volums. Les il·lustracions són el fruit d’un taller realitzat amb Sonia Pulido dins del Postgrau en Il·lustració Creativa i tècniques de comunicació visual (curs 2012/2013).
Bellaterra Journal of Teaching and Learning és una revista acadèmica digital del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

Il·lustració de Paula Velazquez per la UAB

[CAST]
La revista académica Bellaterra Journal of Teaching and Learning publica las ilustraciones de Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona y María Jesús Rivero en sus últimos volúmenes. Las ilustraciones son el fruto de un taller realizado con Sonia Pulido dentro del Postgrado en Ilustración Creativa y técnicas de comunicación visual (curso 2012/2013).
Bellaterra Journal of Teaching and Learning es una revista académica digital del Departamento de Didáctica de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales de la UAB.

Il·lustració de Cathy Benetty per la UAB

[ENG]
The Bellaterra Journal of Teaching and Learning academic journal has published illustrations by Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona and Maria Jesús Rivero in its latest issues. The illustrations are the result of a workshop with Sonia Pulido on the Postgraduate in Creative Illustration and Visual Communication Techniques (2012/2013 academic year).
The Bellaterra Journal of Teaching and Learning is an academic e-journal of the Language, Literature and Social Sciences Education Department of the UAB.

Il·lustració de MJ Rivero per la UAB

[CAT]
La tipografia ‘Laski‘ és el resultat del pas de Paula Mastrangelo pel Màster en Tipografia Avançada d’EINA.
Aquesta tipo està dissenyada per a premsa infantil. Actualment la Paula està produint, conjuntament amb ReType Foundry, la versió completa de la família Laski Slab.

[CAST]
La tipografía ‘Laski‘ es el resultado del paso de Paula Mastrangelo por el Master en Tipografía Avanzada de EINA.
Esta fuente está diseñada para el uso en prensa infantil. Actualmente Paula está produciendo, conjuntamente con ReType Foundry, la versión completa de la familia Laski Slab.

[ENG]
The ‘Laski‘ typeface is the result of Paula Mastrangelo’s time on the EINA Master’s in Advanced Typography.
This font is designed to be used in children’s publishing. Paula is currently producing the complete version of the Laski Slab family with ReType Foundry.

[CAT]
El passat 20 de novembre, dins l’assignatura Tècniques d’estampació es va rebre la visita de l’exestudiant d’EINA i professora del Màster en Tipografia Avançada i del curs de Tipografia manual Arcàngela Regis, on va presentar aspectes plàstic i tècnics del seu darrer projecte de recerca.

[CAST]
El pasado 20 de noviembre, dentro de la asignatura Técnicas de estampación se recibió la visita de la ex estudiante de EINA y profesora del Master en Tipografía Avanzada y del curso de Tipografía manual Arcàngela Regis, donde presentó aspectos plásticos y técnicos de su último proyecto de investigación.

[ENG]
On 20 November, as part of the Stamping Techniques subject, former EINA student and teacher on the Master’s in Advanced Typography and on the Manual Typography course Arcàngela Regis paid a visit to present plastic and technical aspects of her latest research project.

Sonia Pulido il·lustració

[CAT]
Nou llibre il·lustrat per Sonia Pulido, professora del postgrau en Il·lustració creativa d’EINA.

[CAST]
Nuevo libro ilustrado por Sonia Pulido, profesora del postgrado en Ilustración creativa de EINA.

[ENG]
New illustrated book by Sonia Pulido, teacher on the EINA postgraduate course in Creative Illustration.

Jaime Serra Premi Graffica

[CAT]
Jaime Serra, professor del Màster en Tipografia Avançada d’EINA, guanya el premi Gràffica 2013. Les seves infografies en prensa destaquen, tal com indica la revista, per la seva “capacitat didàctica (…) sense deixar de banda el component artístic i estètic.”
Podeu llegir l’entrevista que li va fer Graffica.

[CAST]
Jaime Serra, profesor del Master en Tipografía Avanzada de EINA, gana el premio Gràffica 2013. Sus infografías en prensa destacan, tal como indica la revista, por su “capacidad didáctica (…) sin dejar de lado el componente artístico y estético.”
Podeis leer la entrevista que le hizo Graffica.

[ENG]
Jaime Serra, teacher on the EINA Master’s in Advanced Typography, has won the Gràffica 2013 prize. As the magazine states, his computer graphics in the press are outstanding for their “educational capacity (…) without forgetting the artistic and aesthetic component”. You can read the interview with him by Graffica here.

[CAT]
El passat octubre, professors i estudiants dels postgraus d’Il·lustració d’EINA participaran en el evento ‘L’art trenca closques – El arte desarma tu cabeza’ en Poble Nou, Barcelona.

[CAST]
El pasado octubre, profesores y alumnos de los postgrados de Ilustración de EINA participaron en el evento ‘L’art trenca closques – El arte desarma tu cabeza’ en Poble Nou, Barcelona.

[ENG]
Last October, teachers and students on the EINA postgraduate courses in Illustration took part in the ‘L’art trenca closques – El arte desarma tu cabeza’ event in Poble Nou, Barcelona.

Exposició Màster Disseny Gràfic EINA

[CAT]
Inauguració 12/12/2013 19:30 h.
Exposició 12/12/2013-22/02/2014
EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Obert de dilluns a dissabte de 16h A 20h.
Tancat del 21/12/13 al 06/01/14

Artistàfics, grafitectes, comunicàfics i d’altres espècies de nova creació
L’exposició recull els resultats de tres edicions de Màster en Disseny Gràfic d’EINA, pel qual han passat artistes, comunicadors, il·lustradors, publicistes, arquitectes… i del que n’han sortit “espècies” híbrides, nous professionals capaços d’afrontar projectes de disseny gràfic i web des d’una nova perspectiva, aprofitant les sinergies d’ambdues disciplines.
Mostrem, doncs, treballs resultants d’una etapa de formació que ha conduït a la generació d’aquestes noves “espècies”, amb una bona capacitat d’adaptació al moment actual de transformació que viu l’àmbit del disseny.

Laura Alonso Araguas, Santiago Amaya (Xato), Laura De Bonis, Nerea Borrell Cedó, Marta Brinchi Giusti, Georgina Cabrera Castells, Lluís Castelló Catchot, Idoia Etxebarria Ercilla, Anna Ferrer Torremadé, Humberto Garcia, Cecilia Górriz, Paula Marfull Barbier, Elisenda Muns, Laie Ortin Muñoz, Rachel Papernick, Rosa Roselló Garrigó, Anna Sànchez, Noemi Sánchez Antón, Martina Tarabal

Disseny d’espai: Nerea Borrell Cedó
Disseny Gràfic: Noemí Sánchez Antón i Elisenda Muns
Coordinació: Anna Fuster i Lluc Massaguer

 

[CAST]
Inauguración 12/12/2013 19:30 h.
Exposición 12/12/2013-22/02/2014
EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Abierto de lunes a sábado de 16h A 20h.
Cerrado del 21/12/13 al 06/01/14

Artistáficos, grafitectos, comunicáficos y otras especies de nueva creación
La exposición recoge los resultados de tres ediciones de Master en Diseño Gráfico de EINA, por el que han pasado artistas, comunicadores, ilustradores, publicistas, arquitectos… y del que han salido “especies” híbridas, nuevos profesionales capaces de afrontar proyectos de diseño gráfico y web desde una nueva perspectiva, aprovechando las sinergias de ambas disciplinas.
Mostramos, pues, trabajos resultantes de una etapa de formación que ha conducido a la generación de estas nuevas “especies”, con una buena capacidad de adaptación al momento actual de transformación que vive el ámbito del diseño.

Diseño de espacio: Nerea Borrell Cedó
Diseño Gráfico: Noemí Sánchez Antón y Elisenda Muns
Coordinación: Anna Fuster y Lluc Massaguer

 

[ENG]
Inauguration 12/12/2013 19:30 h.
Exhibition 12/12/2013-22/02/2014
at EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Open from monday to saturday from 4pm to 8pm
Closed from 21/12/13 to 06/01/14

Graphartists, graphitects, graphicators and other newly-created speciesThe exhibition brings together the results of the three intakes of the EINA Master’s in Graphic Design, which has welcomed in artists, communicators, illustrators, publicists, architects… and from which have emerged hybrid “species”, new professionals capable of undertaking graphic and web design projects from a new perspective, taking advantage of synergies of both disciplines.
We are, therefore, showing the results of a stage in education that has led to the creation of these new species, with a good ability to adapt to the present time of transformation that the world of design is experiencing.

Design space: Nerea Borrell Cedó
Graphic Design: Noemí Sánchez Antón and Elisenda Muns
Coordination: Anna Fuster and Lluc Massaguer

[CAT]
El proper dijous 19 de desembre es farà una sessió informativa sobre el Màster en Disseny Gràfic d’EINA, a les 18.30h a EINA Espai Barra de Ferro (carrer Barra de Ferro, 2 – Barcelona).

El Màster està composat de dues diplomatures de postgrau: el Postgrau en disseny d’elements gràfics i el Postgrau en disseny web i publicacions digitals, que comença el 10 de febrer de 2014 i del qual encara queden places per a aquest curs 2013/14.

Master Disseny Gràfic EINA

[CAST]
El próximo jueves 19 de diciembre se realizará una sesión informativa sobre el Master en Diseño Gráfico de EINA, a las 18.30h en EINA Espai Barra de Ferro (carrer Barra de Ferro, 2 – Barcelona).

El Master está compuesto de dos diplomaturas de posgrado: el Postgrado en diseño de elementos gráficos y el Postgrau en disseny web i publicacions digitals, que comienza el 10 de febrero de 2014 y del que aún quedan plazas para este curso 2013/14.

 

[ENG]
An information session about the EINA Master’s in Graphic Design will be held on Thursday 19 December at 6.30 pm at EINA Espai Barra de Ferro (carrer Barra de Ferro, 2 – Barcelona).

The Master’s comprises two postgraduate diplomas: the Postgraduate in Graphic Elements Design and the Postgraduate in Web Design and Digital Publications, which starts on 10 February 2014 and for which places are still available for the 2013/14 academic year.