Archives for category: Exposicions

Exposició de Paula Castel a la Cambra de la Propietat de Barcelona

[CAT]
El proper dijous 16 de gener, a partir de les 19.30h, a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (carrer Princesa, 1-3), s’inaugura l’exposició de Paula Castel, recent graduada d’EINA, dins el programa d’exposicions Projeccions, amb la curadoria d’Àlex Mitrani.

[CAST]
El próximo jueves 16 de enero, a partir de las 19.30h, en la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (calle Princesa, 1-3), se inaugura la exposición de Paula Castel, recién graduada de EINA, dentro del programa de exposiciones Projeccions, con la curaduría de Alex Mitrani.

[ENG]
Thursday 16 January, from 7.30 pm, at the Barcelona Urban Property Chamber (Carrer Princesa, 1-3), sees the opening of the exhibition by Paula Castel, a recent EINA graduate, as part of the Projeccions exhibition programme, curated by Àlex Mitrani.

Exposició Màster Disseny Gràfic EINA

[CAT]
Inauguració 12/12/2013 19:30 h.
Exposició 12/12/2013-22/02/2014
EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Obert de dilluns a dissabte de 16h A 20h.
Tancat del 21/12/13 al 06/01/14

Artistàfics, grafitectes, comunicàfics i d’altres espècies de nova creació
L’exposició recull els resultats de tres edicions de Màster en Disseny Gràfic d’EINA, pel qual han passat artistes, comunicadors, il·lustradors, publicistes, arquitectes… i del que n’han sortit “espècies” híbrides, nous professionals capaços d’afrontar projectes de disseny gràfic i web des d’una nova perspectiva, aprofitant les sinergies d’ambdues disciplines.
Mostrem, doncs, treballs resultants d’una etapa de formació que ha conduït a la generació d’aquestes noves “espècies”, amb una bona capacitat d’adaptació al moment actual de transformació que viu l’àmbit del disseny.

Laura Alonso Araguas, Santiago Amaya (Xato), Laura De Bonis, Nerea Borrell Cedó, Marta Brinchi Giusti, Georgina Cabrera Castells, Lluís Castelló Catchot, Idoia Etxebarria Ercilla, Anna Ferrer Torremadé, Humberto Garcia, Cecilia Górriz, Paula Marfull Barbier, Elisenda Muns, Laie Ortin Muñoz, Rachel Papernick, Rosa Roselló Garrigó, Anna Sànchez, Noemi Sánchez Antón, Martina Tarabal

Disseny d’espai: Nerea Borrell Cedó
Disseny Gràfic: Noemí Sánchez Antón i Elisenda Muns
Coordinació: Anna Fuster i Lluc Massaguer

 

[CAST]
Inauguración 12/12/2013 19:30 h.
Exposición 12/12/2013-22/02/2014
EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Abierto de lunes a sábado de 16h A 20h.
Cerrado del 21/12/13 al 06/01/14

Artistáficos, grafitectos, comunicáficos y otras especies de nueva creación
La exposición recoge los resultados de tres ediciones de Master en Diseño Gráfico de EINA, por el que han pasado artistas, comunicadores, ilustradores, publicistas, arquitectos… y del que han salido “especies” híbridas, nuevos profesionales capaces de afrontar proyectos de diseño gráfico y web desde una nueva perspectiva, aprovechando las sinergias de ambas disciplinas.
Mostramos, pues, trabajos resultantes de una etapa de formación que ha conducido a la generación de estas nuevas “especies”, con una buena capacidad de adaptación al momento actual de transformación que vive el ámbito del diseño.

Diseño de espacio: Nerea Borrell Cedó
Diseño Gráfico: Noemí Sánchez Antón y Elisenda Muns
Coordinación: Anna Fuster y Lluc Massaguer

 

[ENG]
Inauguration 12/12/2013 19:30 h.
Exhibition 12/12/2013-22/02/2014
at EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2 – 08003 Barcelona
Open from monday to saturday from 4pm to 8pm
Closed from 21/12/13 to 06/01/14

Graphartists, graphitects, graphicators and other newly-created speciesThe exhibition brings together the results of the three intakes of the EINA Master’s in Graphic Design, which has welcomed in artists, communicators, illustrators, publicists, architects… and from which have emerged hybrid “species”, new professionals capable of undertaking graphic and web design projects from a new perspective, taking advantage of synergies of both disciplines.
We are, therefore, showing the results of a stage in education that has led to the creation of these new species, with a good ability to adapt to the present time of transformation that the world of design is experiencing.

Design space: Nerea Borrell Cedó
Graphic Design: Noemí Sánchez Antón and Elisenda Muns
Coordination: Anna Fuster and Lluc Massaguer

Exposició Jo Milne Sion EINA

[CAT]
Del 23 de novembre al 22 de desembre de 2013, Jo Milne,  professora de Projectes 1 i Taller de Creació Gràfica a EINA, exposa obra seva a la Galerie Grande Fontaine, a Sion (Suïssa).

[CAST]
Del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2013, Jo Milne, profesora de Proyectos 1Taller de Creación Gráfica en EINA, expone su obra en la Galerie Grande Fontaine, en Sion (Suiza).

[ENG]
Between 23 November and 22 December, Jo Milne, teacher of Projects 1 and Graphic Creation Workshop at EINA, is exhibiting her work at the Galerie Grande Fontaine in Sion (Switzerland).

Exposició Un dilema Arts Santa Mònica Bcn

[CAT]
Jeffrey Swartz, professor d’Anàlisi i Crítica del Disseny a EINA és el comissari de l’exposició “Un dilema. L’art contemporani i la inversió en la incertesa” a Arts Santa Mònica de Barcelona.

[CAST]
Jeffrey Swartz, profesor de Análisis y Crítica del Diseño en EINA es el comisario de la exposición “Un dilema. L’art contemporani i la inversió en la incertesa” en Arts Santa Mònica de Barcelona.

[ENG]
Jeffrey Swartz, teacher of Analysis and Critique of Design at EINA, is the curator of the exhibition entitled “Un dilema. L’art contemporani i la inversió en la incertesa” [An dilemma. Contemporary Art and Investment in Uncertainty] at Arts Santa Mònica in Barcelona.

Exposició Dani Ensesa a EINA

[CAT]
Exposició
Juntos y lejos
Una exposició de dibuixos de Dani Ensesa

I la presentació de l’audiovisual de Aurora Gasull, Nati Gima, Mar Morey i Carme Puértolas, amb una visió molt particular desde l’obra de l’artista.

Inauguració 21 de novembre a les 19.30h
Exposició Del 21 de novembre al 5 de desembre de 2013
A EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

 

[CAST]
Exposición
Juntos y lejos
Una exposición de dibujos de Dani Ensesa

Y la presentación del audiovisual de Aurora Gasull, Nati Gima, Mar Morey y Carme Puértolas, con una visión muy particular desde la obra del artista.

Inauguración 21 de noviembre a las 19.30h
Exposición Del 21 de noviembre al 5 de diciembre de 2013
En EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

 

[ENG]
Exhibition
Juntos y lejos

An exhibition of drawings by Dani Ensesa

And a presentation of the audiovisual by Aurora Gasull, Nati Gima, Mar Morey and Carme Puértolas, with a very particular vision from the artist’s work.

Inauguration 21 November at 7.30 pm
Exhibition 21 November to 5 December 2013
At EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

[CAT]
El dissabte 26 d’octubre es va inaugurar a Ca l’Arrenas, centre d’art del Museu de Mataró, el cicle d’exposicions Art a Mataró, 1942-1958 els anys de la represa, comissariat per Àlex Mitrani, professor d’EINA. Es tracta d’un conjunt d’exposicions que reconstrueixen la consolidació de l’art modern als anys de postguerra. El projecte inclou intervencions d’artistes contemporanis que fan una lectura crítica del període. Actualment es poden veure les exposicions “Modernitat en temps difícils”, Joan Brotat / Enric Planasdurà: primitivisme i abstracció” i “Rafel G. Bianchi. Debe haber algo que esconder”.
+ info
Fotografies: Sergio Ruiz

[CAST]
El sábado 26 de octubre se inauguró en Ca l’Arrenas, centro de arte del Museu de Mataró, el ciclo de exposiciones Art a Mataró, 1942-1958 los años de la reanudación, comisariado por Àlex Mitrani, profesor de EINA. Se trata de un conjunto de exposiciones que reconstruyen la consolidación del arte moderno en los años de posguerra. El proyecto incluye intervenciones de artsites contemporáneos que hacen una lectura crítica del período. Actualmente se pueden ver las exposiciones “Modernitat en temps difícils”, Joan Brotat / Enric Planasdurà: primitivisme i abstracció” y “Rafel G. Bianchi. Debe haber algo que esconder”.
+ info
Fotografías: Sergio Ruiz

[ENG]
Saturday 26 October saw the inauguration at Ca l’Arrenas, the art centre of the Museum of Mataró, of the season of exhibitions Art in Mataró, 1942-1958 the years of renewal, curated by Àlex Mitrani, teacher at EINA. This is a series of exhibitions that reconstruct the establishment of modern art in the postwar years. The project includes interventions by contemporary artists who offer a critical vision of the period. Currently showing are the exhibitions “Modernity in Difficult Times”, Joan Brotat / Enric Planasdurà: primitivism and abstraction” and “Rafel G. Bianchi. There must be something to hide”.
+ info
Photographs: Sergio Ruiz

[CAT]
Exposició
Vaig veure com inspirava per última vegada i expirava per sempre.
Història d’un llibre desconstruït.

Artur Muñoz

Inauguració 8 de novembre a les 19.30h
Exposició Del 8 al 16 de novembre de 2013
A EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

Vaig veure com inspirava per última vegada i expirava per sempre. Història d’un llibre desconstruït és un projecte editorial ideat de forma dual, tant per un format de llibre com per ser exposat.

“17 relats curts a mig camí entre la ironia i l’existencialisme que amb una metodologia multidisciplinària (dibuix, disseny, fotografia, literatura) arriben a un resultat sensible, fràgil i volgudament ingenu. És la ingenuïtat cartesiana d’aquell que es frega els ulls per mirar amb netedat.” Joan González

Estudiants participants Esther Aguilà, Marta Jiménez, Fèlix Roca

 

[CAST]
Exposición
Vaig veure com inspirava per última vegada i expirava per sempre.
Història d’un llibre desconstruït.

Artur Muñoz

Inauguración 8 de noviembre a las 19.30h
Exposición Del 8 al 16 de noviembre de 2013
En EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

Vaig veure com inspirava per última vegada i expirava per sempre. Història d’un llibre desconstruït es un proyecto editorial ideado de forma dual, tanto para un formato de libro como para ser expuesto.

“17 relatos cortos a medio camino entre la ironía y el existencialismo que con una metodología multidisciplinaria (dibujo, diseño, fotografía, literatura) llegan a un resultado sensible, frágil y expresamente ingenuo. Es la ingenuidad cartesiana de aquel que se frota los ojos para mirar con limpieza.” Juan González

Estudiantes participantes Esther Aguilà, Marta Jiménez, Fèlix Roca

 

[ENG]
Exhibition
Vaig veure com inspirava per última vegada i expirava per sempre.
Història d’un llibre desconstruït.

(I saw how he breathed in for the last time and breathed out forever. Story of a deconstructed book).
Artur Muñoz

Inauguration 8 November at 7.30 pm
Exhibition 8 to 16 November 2013
At EINA Espai Barra de Ferro
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

This is a publishing project conceived dually, both as a book format and for exhibition.

“17 short stories halfway between irony and existentialism that uses a multidisciplinary methodology (drawing, design, photography, literature) to achieve a sensitive, fragile and willingly ingenuous result. It is the Cartesian ingenuousness of something you rub your eyes for to see clearly.” Joan González

Participating students Esther Aguilà, Marta Jiménez, Fèlix Roca

[CAT]
Enric Mas, artista i professor de Serigrafia, Tècniques d’estampació i Color i volum a EINA, ha fet donació d’unes de les seves peces a la subhasta d’art a benefici de la caixa de resistència dels docents de balears. L’exposició on es poden veure les peces donades és “Artistes i mestres van plegats” i es pot visitar fins el dia 29 d’octubre a la Galeria Ferran Cano de Palma.

[CAST]
Enric Mas, artista y profesor de Serigrafía, Técnicas de estampación y Color y volumen en EINA, ha donado algunas de sus piezas en la subasta de arte a beneficio de la caja de resistencia de los docentes de Baleares. La exposición donde se pueden ver las piezas es “Artistas y maestros andan juntos” y se puede visitar hasta el día 29 de octubre en la Galería Ferran Cano de Palma.

[ENG]
Enric Mas, silk-screen printing, stamping techniques and colour and volume artist and teacher at EINA, has donated some of his pieces to the benefit art auction for the Balearic teachers’ resistance fund. The pieces will be on display at the “Artists and Teachers Go Together” exhibition, which is open until 29 October at the Ferran Cano Gallery in Palma.

[CAT]
El passat 20 d’octubre es va celebrar el BigDraw 2013, on EINA, des d’EINA Espai Barra de Ferro, es va realitzar el taller “Individus no classificats”, conduït per Enric Font i diversos estudiants de l’assignatura Tècniques d’Il·lustració.
Podeu veure imatges sobre el muntatge, al seu blog.
Els dibuixos realitzats durant el taller estaran exposats a EINA Espai Barra de Ferro des del 21 fins el 24 d’octubre (ambdós inclosos).
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

[CAST]
El pasado 20 de octubre se celebró el BigDraw 2013, donde EINA, desde EINA Espai Barra de Ferro, se realizó el taller “Individuos no clasificados”, conducido por Enric Font y varios estudiantes de la asignatura Técnicas de ilustración.
Podeis ver imágenes sobre el montaje, en su blog.
Los dibujos realizados durante el taller estarán expuestos en EINA Espai Barra de Ferro desde el 21 hasta el 24 de octubre (ambos incluidos).
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

[ENG]
On 20 October, EINA held BigDraw 2013, at EINA Espai Barra de Ferro, where it ran the “Unclassified individuals” workshop, led by Enric Font and a number of students on the Illustration Techniques subject.
You can see pictures of the montage in its blog
The drawings created during the workshop are on display at EINA Espai Barra de Ferro from 21 to 24 October (both inclusive).
Carrer Barra de Ferro, 2, Barcelona

[CAT]
Exposició d’homenatge a Josep M. Pujol a Tarragona
Amb motiu de la celebració del congrés internacional en homenatge a Josep M. Pujol «L’estudi del folklore: teoria, història, arxius», els dies 20 i 21 de juny de 2013, el vestíbul del Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili va acollir l’exposició en homenatge a Josep M. Pujol que EINA va presentar l’abril passat.
L’exposició és fruit de la col·laboració entre l’Arxiu de Folklore, el Departament de Filologia Catalana de la URV i EINA que va cedir-ne el material.
Fotografies de Núria Fenoll.

[CAST]
Exposición de homenaje a Josep M. Pujol en Tarragona
Con motivo de la celebración del congreso internacional en homenaje a Josep M. Pujol «L’estudi del folklore: teoria, història, arxius», los días 20 y 21 de junio de 2013, el vestíbulo del Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili acogió la exposición en homenaje a Josep M. Pujol que EINA presentó el pasado abril.
La exposición es fruto de la colaboración entre el Arxiu de Folklore, el Departamento de Filología Catalana de la URV y EINA que cedió el material.
Fotografías de Núria Fenoll.

[ENG]
Exhibition in tribute to Josep M. Pujol in Tarragona
To mark the international conference in tribute to Josep M. Pujol, “The Study of Folklore: Theory, History, Archives”, on 20 and 21 June 2013, the foyer of the Central Hall of Universitat Rovira i Virgili housed the exhibition in tribute to Josep M. Pujol which EINA presented last April.
The exhibition is the result of the collaboration between the Arxiu de Folklore, the Catalan Language and Literature Department at the URV and EINA, which loaned the material.
Photographs by Núria Fenoll.