Archives for category: Activitats Acadèmiques

Acte de Graduació EINA 2013+ fotos/photos

[CAT]
Acte de graduació de la promoció 2013 d’EINA
17/12/2013
Museu del Disseny de Barcelona

[CAST]
Acto de graduación de la promoción 2013 de EINA
17/12/2013
Museu del Disseny de Barcelona

[ENG]
Graduation ceremony of the EINA Class of 2013
17/12/2013
Museu del Disseny de Barcelona

Acte Graduació 2013 EINA

[CAT]
Acte de graduació de la promoció 2013 d’EINA presidit per la Dra. Glòria González Anadon, vicerectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Data: Dimarts 17 de desembre de 2013 a les 20h
Lloc: Museu del Disseny de Barcelona (Edifici Disseny Hub Barcelona) Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Presentació del llibre TFG 2012/2013, a càrrec d’Oriol Pibernat, director d’EINA.
Discurs de graduació a càrrec de Pilar Vélez, directora del Disseny Hub Barcelona.

Estudiants graduats: Esther Aguilà Hernandez, Josep Aliaga Figueras, Beatriz Arnau Carreras, Elena Aromir Puig, Pedro Atserias Royo, Alicia Avia Oliver, Cristina Bailach Bartra, Mireia Ballesta Blanes, Núria Baset Rodríguez, David Blanqué Sallent, Elisabet Cano Batalla, Núria Carrillo Erra, Paula Castel Puig, Carme Castell Dominguez, Carlota Castells Puig, Bernat Clapés Sancho, Carla Cobas Villalón, Elisabet Cobertera Corella, Judit Colomer Mascaró, Belen Colomer Nieto, Oscar Coromina Lopez, Caterina Cuadros Sbert, Pau De Riba Cusó, Jordi Déniel Ricart, Antea Dominguez Navarrete, Josep Duran Frigola, Eva Esteban Morató, Jordi Esteve Pastor, Alejandro Estevez Vega, Georgina Faine Almirall, Xenia Fernandez Rojo, Ramon Ignacio Ferrer Cortijo, Alba Figueroa Corcoles, Laura Fisas Alvarez, Oriol Gallart Riu, Oriol Garzon Mullera, Carlos Gayo Perin, Lourdes Gomez Escobar, Carla González Gimenez, Sara Gonzalez Gonzalez, Antonio González Marín, Marina González Teixidó, Carlos Gutierrez Castro, Raul Haro Rodriguez, Claudia Hospital Mas, Joan Hurtado Piñol, Nuria Isart Llorente, Carlos Jiménez Carrasco, Iván Jiménez Garcia, Marta Jiménez Tubau, Ignasi Jove Arnaus, Alejandra Leira Armengol, Raquel López Mallebrera, Marta López Moya, Araceli Manjon Cabeza Bleda, Elisabet March Arumí, Pablo Marfa Cuadrado, Coral Martínez Granda, Marina Martínez Oriol, Pau Masiá Martinez, Laura Mata Lafora, Judit Merida Marquez, David Monsó Olivares, Irene Moragas Gracia, Jofre Orgaz Casanovas, Ingrid Cristina Padilla Rubio, Marta Piqué Nolla, Mireia Prats Vilamalla, Marina Pujol Möller, Mireia Pumarola Mas, Arnau Queralt Lopez, Diego Ramos Carrascosa, Anna Raventós Zamora, Elisenda Riba i Massanell, Estela Riera Ramon, Xavier Roca Connétable, Daniel Rodríguez Rodríguez, Sandra Rosal Valenzuela, Maria Rull Bescos, Pau Sagarra Bruguera, Pau Saiz Soler, Anna Sallent Pibernat, Diego Sampere Llovera, Melisa Sancho Tomás, Cristina Serra Anfres, Marina Serrano Fernandez, Clara Soler De Salvador, Marc Soler Navarro, Rut Tena Mateu, Cristina Torrens Coll, Marina Troyano Lamana, Maria Tur Sese, Margarita Uña Borrás, Guido Valin Escofet, Ignacio Vilà Castellà, Irene Vila Tort i Lea Viscasillas Peñalver

 

[CAST]
Acto de graduación de la promoción 2013 de EINA presidido por la Dra. Glòria González Anadon, vicerrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha: Martes 17 de diciembre de 2013 a las 20h
Lugar: Museu del Disseny de Barcelona (Edificio Disseny Hub Barcelona) Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Presentación del libro TFG 2012/2013, a cargo de Oriol Pibernat, director de EINA.
Discurso de graduación a cargo de Pilar Vélez, directora del Disseny Hub Barcelona.

 

[ENG]
Graduation ceremony of the EINA Class of 2013 chaired by Dra. Glòria González Anadon, Vice of the Universitat Autònoma de Barcelona

Date: Tuesday 17 December 2013 at 8pm
Place: Barcelona Design Museum (Disseny Hub Barcelona Building) Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Presentation of the 2012/2013 Final Degree Project, chaired by Oriol Pibernat, Director of EINA.
Graduation speech given by Pilar Vélez, Director of the Disseny Hub Barcelona.

[CAT]
Abandonat? Existeix algun lloc realment abandonat? de Geppe Monrós i Julia Clay

El passat divendres 22 de novembre es va projectar a la Sala d’actes d’EINA el documental creatiu “Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned?”, amb guió i direcció de Geppe Monrós i imatges del director i de la fotògrafa anglesa Julia Clay.
Cal agrair a Geppe Monrós la seva gentilesa en convidar-nos a visionar el seu film i en venir a EINA a fer-nos la presentació i contestar les nostres preguntes finalitzada la projecció.

Tal com avança el cartell del film, el documental es concep com un viatge d’exploració de la bellesa, la història i la transformació dels llocs abandonats a Europa. Des de complexos industrials a barris de ciutats, des d’edificis isolats a pobles sencers, el documental explica els motius de l’abandó i les noves maneres d’habitar que hi sorgeixen, portant l’espectador un i altre cop a preguntar-se si existeix algun lloc realment abandonat.

Abandonat? combina la fascinació artística per l’estètica dels llocs abandonats amb el relat documental, a través d’entrevistes que plantegen diferents perspectives sobre el tema. Segurament la idea que més es fa present -i que per moments fa coincidir punts de vista institucionals amb alternatius- és la necessitat de recuperar els espais abandonats en comptes de construir-ne de nous per a assolir una conducta sostenible respecte a la urbanització dels territoris europeus.

El visionat del documental és l’inici de l’exercici “Intervenció en un lloc abandonat: llocs remots, aquí”, conduit per la professora Tània Costa, que duran a terme al llarg del mes de desembre els estudiants de 1er dins l’assignatura Color i Volum. De manera coordinada, el mateix temps els estudiants estaran desenvolupant un exercici en l’assignatura de Dibuix, amb el professor Enric Font, on s’emprarà el dibuix com a eina d’anàlisi i imaginació sobre l’espai abandonat a intervenir.

 

[CAST]
¿Abandonado? ¿Existe algún lugar realmente abandonado? de Geppe Monrós y Julia Clay

El pasado viernes 22 de noviembre se proyectó en la Sala de actos de Eina el documental creativo “Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned?”, con guión y dirección de Geppe Monrós e imágenes del director y de la fotógrafa inglesa Julia Clay. Hay que agradecer a Geppe Monrós su gentileza en invitarnos a visionar su film y en venir a EINA a hacernos la presentación y contestar nuestras preguntas finalizada la proyección.

Tal como avanza el cartel del film, el documental se concibe como un viaje de exploración de la belleza, la historia y la transformación de los lugares abandonados en Europa. Desde complejos industriales a barrios de ciudades, desde edificios aislados a pueblos enteros, el documental explica los motivos del abandono y las nuevas maneras de habitar que surgen, llevando al espectador una y otra vez a preguntarse si existe algún lugar realmente abandonado.

Abandonado? combina la fascinación artística por la estética de los lugares abandonados con el relato documental, a través de entrevistas que plantean diferentes perspectivas sobre el tema. Seguramente la idea que más se baraja -y que por momentos hace coincidir puntos de vista institucionales con alternativos- es la necesidad de recuperar los espacios abandonados en vez de construir nuevos con el fin de lograr una conducta sostenible respecto a la urbanización de los territorios europeos.

El visionado del documental es el inicio del ejercicio “Intervención en un lugar abandonado: lugares remotos, aquí”, conducido por la profesora Tània Costa, que llevarán a cabo a lo largo del mes de diciembre los estudiantes de 1 º dentro de la asignatura Color y Volumen. De manera coordinada, al mismo tiempo los estudiantes estarán desarrollando un ejercicio en la asignatura de Dibujo, con el profesor Enric Font, donde se empleará el dibujo como herramienta de análisis e imaginación sobre el espacio abandonado a intervenir.

 

[ENG]
Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned? by Geppe Monrós and Julia Clay

Friday 22 November saw the screening in the EINA Conference Hall of the creative documentary “Abandoned? Does anywhere exist that is truly abandoned?”, written and directed by Geppe Monrós and with pictures by the director and the English photographer Julia Clay. We would like to thank Geppe Monrós for his kindness in inviting us to view his film and for coming to EINA to present it to us and answer our questions at the end of the screening.

As the film poster announces, the documentary is conceived as a voyage of discovery of the beauty, history and transformation of the abandoned places of Europe. From industrial complexes to city suburbs, from isolated buildings to entire towns, the documentary explains the reasons for their being abandoned and the new ways of living in them that arises, leading the viewer time and time again to question whether a truly abandoned place really exists.

Abandoned? combines the artistic fascination for the aesthetic of abandoned places with the documentary story through interviews that offer different perspectives on the subject. Clearly the overriding idea –  which at times draws together institutional and alternative points of view – is the need to recover abandoned spaces instead of rebuilding them to achieve sustainable behaviour regarding the urbanisation of European regions.

The aim of the documentary is to start the project entitled, “Intervention in an abandoned place: remote places, here,” led by teacher Tània Costa, to be carried out in December by 1st-year students on the Colour and Volume subject. In conjunction with this project, students will be conducting a parallel task in the Drawing subject, with teacher Enric Font, where they will use drawing as a tool to analyse and imagine the abandoned space they are to work on.

[CAT]
El passat dia 15 de novembre es va realitzar una visita d’industials a l’assignatura de Materials i Tècniques de Construcció, per a mostrar als estudiants com es treballen materials utilitzats tant en l’interiorisme com la fusta i el cartró-guix.
L’empresa Espais-D Fusta, de Manlleu, es van encarregar del muntatge d’una estructura autoportant de fusta, amb bastidors i diferents sistemes d’aplacat en fusta.
L’empresa Offinet, consultoria tècnica integral d’enginyeria, arquitectura i interiors, va realizar el muntatge d’un envà de cartró guix i celras continu.
Els estudiants van poder comprovar de primera mà, els materials, la seva manipulació i les tecnologies utilitzades per a la construcció d’aquests diferents materials.

[CAST]
El pasado día 15 de noviembre se realizó una visita de Industial a la asignatura de Materiales y Técnicas de Construcción, para mostrar a los estudiantes cómo se trabajan materiales utilizados tanto en el interiorismo como la madera y el cartón-yeso.
La empresa Espacios-D Madera, de Manlleu, se encargaron del montaje de una estructura autoportante de madera, con bastidores y diferentes sistemas de aplacado en madera.
La empresa Offinet, consultoría técnica integral de ingeniería, arquitectura e interiores, realizó el montaje de un tabique de cartón yeso y celras continuo.
Los estudiantes pudieron comprobar de primera mano, los materiales, su manipulación y las tecnologías utilizadas para la construcción de estos diferentes materiales.

[ENG]
A number of industry workers visited the Construction Materials and Techniques subject on 15 November to show the students how to work with used materials both in interior design and wood and plasterboard.
The Espais-D Fusta company from Manlleu assembled a self-supporting wood structure, with frameworks and wooden ply systems.
The Offinet company, a one-stop engineering, architecture and interiors technical consultancy, assembled a continuous plasterboard and wood wool partition wall.
The students were able to discover for themselves the materials, how to handle them and the technologies used for the construction of these different materials.

master_oficial_EINA_2013_450

[CAT]
Acte inaugural del Màster universitari de recerca en art i disseny
curs 2013-2014
Dijous 7 de novembre a les 18.30h
a la Sala d’Actes de EINA
Passeig Santa Eulàlia , 25 – 08017 Barcelona

Conferència inaugural:
Entre arte y diseño
Convergencias, cruces e hibridaciones contemporáneas

A càrrec de Guadalupe Echevarría, directora cultural de la capitalitat europea a Donostia/San Sebastián 2016
Presentació de Bartomeu Marí, director del MACBA

“Assistim avui, en el terreny de les arts visuals: en l’art contemporani i el disseny específicament, a una pluralitat de pràctiques que fa només alguns anys haguéssim qualificat d’eclèctiques. Tot això s’acompanya d’una forta experimentació de transversalitat en l’ensenyament de les arts. Des d’aquests mateixos anys, les relacions tradicionals entre art i disseny, àmpliament assentades sobre un repartiment de territoris i sobre relacions jeràrquiques més o menys acceptades, han estat posades en qüestió. Noves trames s’han teixit i és aquí on podríem interrogar les modalitats”.

Guadalupe Echevarría Busquet és actualment directora cultural de la capitalitat europea a Donostia/Sant Sebastián 2016. Va ser directora de l’Ecole d’enseignement Superieur en Art et Design de Bordeus en què va realitzar nombroses reformes, incloses la d’un ensenyament basat en la transversalitat. Anteriorment ha estat curator-producer del Contemporary Art Television Fund de Boston, directora del Festival Internacional de Vídeo al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, curator al Centre d’Art Reina Sofia de Madrid, entre moltes altres activitats.

 

[CAST]
Acto inaugural del Master universitario de investigación en arte y diseño
curso 2013-2014
Jueves 7 de noviembre a las 18.30h
en la Sala de Actos de EINA
Passeig Santa Eulàlia, 25 – 08017 Barcelona

Conferencia inaugural:
Entre arte y diseño
Convergencias, cruces e hibridaciones contemporáneas

A cargo de Guadalupe Echevarría, directora cultural de la capitalidad europea en Donostia/San Sebastián 2016
Presentación de Bartomeu Marí, director del MACBa

“Asistimos hoy, en el terreno de las artes visuales: en el arte contemporáneo y el diseño específicamente, a una pluralidad de prácticas que hace solo algunos años hubiéramos calificado de eclécticas. Todo ello se acompaña de una fuerte experimentación de transversalidad en la enseñanza de las artes. Desde esos mismos años, las relaciones tradicionales entre arte y diseño, ampliamente asentadas sobre un reparto de territorios y sobre relaciones jerárquicas mas o menos aceptadas, han sido puestas en cuestión. Nuevas tramas se han tejido y aquí podríamos interrogar las modalidades”

Guadalupe Echevarria Busquet es actualmente directora cultural de la capitalidad europea en Donostia/San Sebastián 2016. Fue directora del Ecole d’enseignement superieur en Art et Design de Burdeos en la que realizó numerosas reformas, incluidas la de una enseñanza basada en la transversalidad. Anteriormente ha sido curator-producer del Contemporary Art Television Fund de Boston, directora del Festival Internacional de Video en el Festival Internacional de Cine de San Sebastian, curator en el Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, entre otras muchas actividades.

 

[ENG]
Inaugural act of the University Master’s in research in art and design
2013-2014 academic year
Thursday 7 November at 6.30 pm
in the EINA Lecture Room
Passeig Santa Eulàlia, 25 – 08017 Barcelona

Inaugural lecture:
Between art and design
Contemporary convergences, crossovers and hybridisations

Given by Guadalupe Echevarría, Cultural Director of the Donostia/San Sebastián 2016 European Capital of Culture
Presentation by Bartomeu Marí, Director of the MACBa

“Today, in the field of visual arts, specifically in contemporary art and in design, we are seeing a plurality of practices that just a few years ago we would have classed as eclectic. All of this is accompanied by strong cross-disciplinary experimentation in the teaching of the arts. Since that time, the traditional relationships between art and design, strongly founded on a division of territories and on more or less accepted hierarchical relationships, have been questioned. New wefts have been woven and here we could question the forms”

Guadalupe Echevarria Busquet is currently Cultural Director of the Donostia/San Sebastián 2016 European Capital of Culture. She was Director of the Ecole d’Enseignement Superieur en Art et Design in Bordeaux, where she carried out numerous reforms, including cross-disciplinary-based teaching. Prior to this, she was curator-producer of the Contemporary Art Television Fund de Boston, Director of the International Video at the San Sebastian International Film Festival, Curator at the Centro de Arte Reina Sofia in Madrid, among many other activities.

[CAT]
Podeu escoltar, aquí, la lliçó inaugural de Marina Garcés ”Sense curs”, corresponent a la inauguració del curs acadèmic 2013-14 d’EINA.

[CAST]
Podeis escuchar, aquí, la conferencia inaugural de Marina Garcés ”Sense curs”, correspondiente a la inauguración del curso académico 2013-14 de EINA.

[ENG]
You can listen here, the inaugural conference ”Sense curs” by Marina Garcés , to the opening of the academic year 2013-14 at EINA.

retitulacio

[CAT]
La retitulació és el procediment acadèmic a través del qual els estudiants amb estudis finalitzats de Graduat Superior en Disseny (des del curs 96-97) poden obtenir el títol oficial de Grau de Disseny, títol homologat, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona i dins del marc de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors de la UE, conegut com a Pla Bolonya

- Sessió informativa: 19 de setembre a les 19h a EINA
- Preinscripció: de l’1 al 3 d’octubre de 2013
- Assignació de places: 7 d’octubre de 2013
- Matrícules: 8 i 9 d’octubre de 2013

L’estudiant ha de preinscriure’s al web accesnet.gencat.cat i sol·licitar a EINA (ccalvo@eina.cat) un certificat d’estudis que s’haurà de portar a l’oficina de Preinscripció Universitària de la Generalitat de Catalunya i, un cop acceptat, podrà formalitzar la seva matrícula a la secretaria d’EINA.

+ informació

 

[CAST]
La retitulación es el procedimiento académico a través del cual los estudiantes con estudios finalizados de Graduado Superior en Diseño (desde el curso 96-97) pueden obtener el título oficial de Grado de Diseño, título homologado, otorgado por la Universitat Autònoma de Barcelona y dentro del marco del Espacio Europeo de Estudios Superiores de la UE, conocido como Plan Bolonia.

- Sesión informativa: 19 de septiembre a las 19h en EINA
- Preinscripción: del 1 al 3 de octubre de 2013
- Asignación de plazas: 7 de octubre de 2013
- Matrículas: 8 y 9 de octubre de 2013

El estudiante debe preinscribirse en la web accesnet.gencat.cat y solicitar a EINA (ccalvo@eina.cat) un certificado de estudios que deberá llevar a la oficina de preinscripción universitaria de la Generalitat de Catalunya y, una vez aceptado, podrá formalizar su matrícula en la secretaría de EINA.

+ información

 

[ENG]
Reclassification is the academic procedure whereby students who have completed the Higher Qualification in Design (as of the 96-97 academic year) can obtain the official Degree in Design qualification, an officially approved qualification, awarded by the Universitat Autònoma de Barcelona and part of the European Higher Education Area, known as the Bologna Plan.

- Information session: 19 September at 7pm at EINA
- Pre-enrolment: 1 to 3 October 2013
- Allocation of places: 7 October 2013
- Enrolment: 8 and 9 October 2013

Students must pre-enrol on the accesnet.gencat.cat website and request EINA (ccalvo@eina.cat) for a study certificate, which they should then take to the University Pre-enrolment office of the Government of Catalonia and, once accepted, they may formalise their enrolment at the EINA secretariat.

+ information

inauguracio_curs_EINA_1314

[CAT]
Dijous 12 de setembre
12h a la Sala d’Actes d’EINA

Lliçó inaugural:
”Sense curs”
a càrrec de Marina Garcés
Professora de filosofia a la Universidad de Zaragoza

Com començar el curs quan la realitat sembla haver perdut completament el seu curs? Actualment, normalitat i excepcionalitat es confonen i l’horitzó de les expectatives, fins i tot d’aquelles més bàsiques, que són les de la continuïtat, s’han esfondrat. En aquest estat de crisi, irromp amb força la pregunta pel sentit: per què aprendre? Per què ensenyar? Les narracions que sostenien el sentit de les pràctiques educatives s’ha trencat. No apunten enlloc. Per això, en els marcs institucionals triomfen les propostes estandaritzades y competitives. Triomfen la repetició de clichés i el cinisme. Però també per això emergeixen cada cop amb més força les apostes per experimentar amb nous marcs, nous formats i altres formes de relació amb l’aprenentatge. En aquests contextos, la pregunta pel sentit es transforma en la pregunta pel valor: quin valor té ensenyar? Què té valor del que aprenc? S’obre així la possibilitat de reprendre la potència emancipadora i compromesa de l’educació, que no és la d’ampliar les nostres competències i coneixements sinó la de fer possibles altres maneres d’apreciar la realitat. Aprendre és reaprendre a veure el món. Educar-nos és fer-nos més capaços de donar-li i de donar-nos valor lliurement. En l’educació, formal o no, es juga avui la possibilitat de redefinir el sentit de la riquesa.

marina_garces

Marina Garcés (Barcelona, 1973) és professora titular de filosofia a la Universidad de Zaragoza. Intermitentment col·labora també amb UOC i amb altres universitats locals i internacionals. A més, és membre de la Càtedra de Filosofia contemporània de la UB. És autora dels llibres Un mundo común (2013) i En las prisiones de lo posible (2002) així com de numeroses publicacions col·lectives, des de la revista ja desapareguda Archipiélago fins a la seva col·laboració mensual actual amb la revista cultural Nativa, o la recentment estrenada La maleta de Portbou. En el darrer any, també ha col·laborat amb el programa de televisió del C33 “Amb filosofia”. Els seus treballs es desenvolupen en la cruïlla del pensament polític i estètic contemporani. Per això, molta de la seva activitat pública s’ha desenvolupat en col·laboració amb institucions com el CCCB, el MACBA, o la UNIA-Arte y pensamiento (Sevilla), entre d’altres. Des de 2002 impulsa i coordina les activitats i publicacions del projecte col·lectiu Espai en Blanc, dedicat al pensament crític i experimental. En tots els àmbits, ja siguin acadèmics o culturals, instituïts o experimentals, el seu treball té a veure amb el pensament com un compromís, concret i situat, amb un món comú. Per això hi són centrals totes aquelles pràctiques socials que posen en un primer terme l’exigència d’autonomia i de cooperació.

[CAST]
Jueves 12 de septiembre
12h en la Sala de Actos de EINA

Conferencia inaugural:
”Sense curs”
a cargo de Marina Garcés

¿Cómo empezar el curso cuando la realidad parece haber perdido completamente su curso? Actualmente, normalidad y excepcionalidad se confunden y el horizonte de las expectativas, incluso de aquellas más básicas, que son las de la continuidad, se han derrumbado. En este estado de crisis, irrumpe con fuerza la pregunta por el sentido: ¿por qué aprender? ¿Por qué enseñar? Las narraciones que sostenían el sentido de las prácticas educativas se han roto. No apuntan a ninguna parte. Por ello, en los marcos institucionales triunfan las propuestas estandarizadas y competitivas. Triunfan la repetición de clichés y el cinismo. Pero también, por ese motivo, emergen cada vez con más fuerza las apuestas para experimentar con nuevos marcos, nuevos formatos y otras formas de relación con el aprendizaje. En estos contextos, la pregunta por el sentido se transforma en la pregunta por el valor: ¿Qué valor tiene enseñar? ¿Qué valor tiene lo que aprendo? Se abre así la posibilidad de retomar la potencia emancipadora y comprometida de la educación, que no es la de ampliar nuestras competencias y conocimientos sino la de hacer posibles otras maneras de apreciar la realidad. Aprender es reaprender a ver el mundo. Educarnos es hacernos más capaces de darle y de darnos valor libremente. En la educación, formal o no, se juega hoy la posibilidad de redefinir el sentido de la riqueza.

Un_mundo_comun_marina_garces

Marina Garcés (Barcelona, 1973) es profesora titular de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Intermitentemente colabora también con UOC y con otras universidades locales e internacionales. Además, es miembro de la Cátedra de Filosofía contemporánea de la UB. Es autora de los libros Un mundo común (2013) y En las prisiones de lo posible (2002) así como de numerosas publicaciones colectivas, desde la revista ya desaparecida Archipiélago hasta su colaboración mensual actual con la revista cultural Nativa, o la recién estrenada La maleta de Portbou. En el último año, también ha colaborado con el programa de televisión del C33 “Amb filosofia”. Sus trabajos se desarrollan en el cruce del pensamiento político y estético contemporáneo. Por eso, mucha de su actividad pública se ha desarrollado en colaboración con instituciones como el CCCB, el MACB, o la UNIA-Arte y pensamiento (Sevilla), entre otros. Desde 2002 impulsa y coordina las actividades y publicaciones del proyecto colectivo Espai en Blanc, dedicado al pensamiento crítico y experimental. En todos los ámbitos, ya sean académicos o culturales, instituidos o experimentales, su trabajo tiene que ver con el pensamiento como un compromiso, concreto y situado, con un mundo común. Por eso son centrales todas aquellas prácticas sociales que ponen en un primer término la exigencia de autonomía y de cooperación.

[ENG]
12/09/2013
12h at EINA’s hall
Inaugural Conference:
”Sense curs”
by Marina Garcés

How do we start the course when reality seems to have gone completely off course? Normality and exceptionality have become confused and the horizon of expectations, even the most basic ones, namely continuity, have been levelled. In this crisis situation, the inevitable question of meaning rears its head: why learn? Why teach? Narratives supporting education practices have been broken. They lead nowhere. Therefore, standardised and competitive proposals dominate within institutional frameworks. The repetition of clichés and cynicism have the upper hand. This is why the desire to experiment with new frameworks, new formats and other ways of connecting with learning are emerging ever more forcefully. In these contexts, the question of meaning becomes the question of value: what value has teaching? What is the value of what I’m learning? This leads to the possibility of regaining the emancipatory power and commitment of education, which is not expanding our skills and knowledge, but making other ways of appreciating reality possible. Learning means relearning how to view the world. Educating ourselves means making ourselves more able to place value on it and ourselves freely. Education, be it formal or informal, has the possibility of redefining the meaning of wealth.

Marina Garcés (Barcelona, 1973) is a Tenured Lecturer in Philosophy at the University of Zaragoza. She also collaborates from time to time with the UOC and other local and international universities. She is also a member of the contemporary Philosophy Chair at the UB. She is the author of Un mundo común (2013) and En las prisiones de lo posible (2002), as well as numerous collective publications, ranging from the discontinued Archipiélago journal to her current monthly collaboration with the Nativa culture journal, and the newly-launched La maleta de Portbou. Last year, she also collaborated with the C33 TV programme “Amb filosofia”. Her work takes place at the junction of political thought and contemporary aesthetics. Consequently, much of her public work has been undertaken in collaboration with institutions, such as the CCCB, MACBA and the UNIA-Arte y Pensamiento (Seville), to name but a few. Since 2002, she has promoted and coordinated the activities and publications of the Espai en Blanc collective project, dedicated to critical and experimental thought. In every field, be it academic or cultural, institutional or experimental, her work focuses on thought as a specific and established commitment to a common world. This is why all social practices that highlight the need for autonomy and cooperation are key.

master_disseny_grafic_EINA_2012_13

[CAT]
El proper 9 i 10 de setembre se celebraran les presentacions públiques dels Treballs Fi de Màster del Màster de Disseny Gràfic del curs 2012-13 a EINA.

Dilluns 9 de setembre
16.00h – Anna Sànchez (Tutor: Martí Ferré): Imatge corporativa i packaging de “Xocolà”, empresa de fabricació de xocolata
16.45h – Georgina Cabrera (Tutor: Martí Ferré): Rediseño de la identidad corporativa y la web de “M’encanta” (productos de atrezzo)
17.30h – Gerard Benito (Tutor: Diego Fernández): Proyecto de comunicación integral de “Benito Cars”
18.15h – Julia Rosa (Tutor: Xavier Alamany): Soapy, feel the artisanal experience

Tribunal: Pilar Górriz, Salvador Huertas i Lluc Massaguer

//

Dimarts 10 de setembre
16.00h – Rosa Roselló (Tutor: Salvador Huertas): Interactuant i guarnint les sales d’espera de pediatria
16.45h – Noemí Sánchez (Tutor: Salvador Huertas): Fanzine abecedario de tendencias
17.30h – Martina Tarabal (Tutora: Lluc Massaguer): Disseny aplicat a les ciències ocultes
18.15h – Alba Luis (Tutor: Joan Ribas): Pàgina web de la pel·lícula “Paranoid Park” de Gus Van Sant

Tribunal: Anna Fuster, Pilar Górriz i Marcel Juan

 

[CAST]
El próximo 9 y 10 de septiembre se celebrarán las presentaciones públicas de los Trabajos Fin de Máster del Máster de Diseño Gráfico del curso 2012-13 en EINA.

Lunes 9 de septiembre
16.00h - Anna Sánchez (Tutor: Martí Ferré): Imagen corporativa y packaging de “Xocolà”, empresa de fabricación de chocolate
16.45h – Georgina Cabrera (Tutor: Martí Ferré): Rediseño de la identidad corporativa y la web de “M’encanta” (productos de atrezzo)
17.30h – Gerard Benito (Tutor: Diego Fernández): Proyecto de comunicación integral “Benito Cars”
18.15h – Julia Rosa (Tutor: Xavier Alamany): Soapy, feel the Artisanal experience

Tribunal: Pilar Górriz, Salvador Huertas y Lluc Massaguer

//

Martes 10 de septiembre
16.00h – Rosa Roselló (Tutor: Salvador Huertas): Interactuando y decorando las salas de espera de pediatría
16.45h – Noemí Sánchez (Tutor: Salvador Huertas): Fanzine abecedario de tendencias
17.30h – Martina Tarabal (Tutora: Lluc Massaguer): Diseño aplicado a las ciencias ocultas
18.15h – Alba Luis (Tutor: Joan Ribas): Página Web de la película “Paranoid Park” de Gus Van Sant

Tribunal: Anna Fuster, Pilar Górriz y Marcel Juan

 

[ENG]
Next 9 and 10 September sees the public presentations of the Final Master’s Degree Projects of the 2012-13 Master’s Degree in Graphic Design at EINA.

Monday 9 September
4.00pm - Anna Sànchez (Tutor: Martí Ferré): Corporate image and packaging of “Xocolà”, a chocolate manufacturing company
4.45pm – Georgina Cabrera (Tutor: Martí Ferré): Redesign of the corporate identity and website of “M’encanta” (theatrical props products)
5.30pm – Gerard Benito (Tutor: Diego Fernández): Integral communication project for “Benito Cars”
6.15pm – Julia Rosa (Tutor: Xavier Alamany): Soapy, feel the artisanal experience

Tribunal: Pilar Górriz, Salvador Huertas and Lluc Massaguer

//

Tuesday 10 September
4.00pm – Rosa Roselló (Tutor: Salvador Huertas): Interacting and adorning paediatrician waiting rooms
4.45pm – Noemí Sánchez (Tutor: Salvador Huertas): Trend A to Z fanzine
5.30pm – Martina Tarabal (Tutor: Lluc Massaguer): Design applied to the occult sciences
6.15pm – Alba Luis (Tutor: Joan Ribas): Website for the “Paranoid Park” film by Gus Van Sant

Tribunal: Anna Fuster, Pilar Górriz and Marcel Juan

[CAT]
L’ultima sessió de l’assignatura Arts Gràfiques, de 3r curs de Grau de Disseny, impartida per Martí Ferré i Lluc Massaguer es va realitzar a la impremta NovaEra, on els estudiants van poder veure un departament de preimpressió especialment cuidadós amb la imatge (gestió del color i trames d’impressió) i unes màquines òfset que justament estaven imprimint una publicació amb tintes especials.

[CAST]
La última sesión de la asignatura Artes Gráficas, de 3er curso de Grado de Diseño, impartida por Martí Ferré y Lluc Massaguer se realizó en la imprenta NovaEra, donde los estudiantes pudieron ver un departamento de preimpresión especialmente cuidadoso con la imagen (gestión del color y tramas de impresión) y unas máquinas offset que justamente estaban imprimiendo una publicación con tintas especiales.

[ENG]
The last session of the Graphic Arts subject, in the 3rd year of the Design Degree, taught by Martí Ferré and Lluc Massaguer  was held at the NovaEra printer’s, where the students were able to see a pre-print department that takes special care with image (colour management and print rasters) and offset machines that were printing a publication with special inks at the time.