[CAT]
Laura Liedo, exestudiant del postgrau d’il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual ha publicat, mitjançant la plataforma Nice Tales, El Flautista de Hamelín àlbum il·lustrat que va començar a les sessions de Gabriela Rubio del postgrau.

Laura Liedo il·lustra El Flautista de Hamelín

[CAST]
Laura Liedo, exestudiante del postgrado de ilustración creativa i técnicas de comunicación visual ha publicado, mediante la plataforma Nice Tales, El Flautista de Hamelín, álbum ilustrado que comenzó en las sesiones de Gabriela Rubio del postgrado.

[ENG]
Laura Liedo, former student on the Postgraduate Course in Creative Illustration and Visual Communication Techniques has published El Flautista de Hamelín (The Pied Piper of Hamelin) on the Nice Tales platform, the illustrated album that she began in the sessions with Gabriela Rubio on the postgraduate course.

[CAT]
Maria Gasa, estudiant de 4t curs de Grau de Disseny a EINA, ha estat cinc mesos a La Cambre arts Visuels de Bruxeles i ha fet un relat en imatges de la seva estada.

[CAST]
Maria Gasa, estudiante de 4º curso del Grado de Diseño en EINA, ha estado cinco meses en La Cambre arts Visuels de Bruxeles y ha hecho un relato en imágenes de su estada.

[ENG]
The EINA design student Maria Gasa is sharing with us a picture composition about her Erasmus stage at La Cambre arts Visuels, Bruxeles.

[CAT]
La revista digital LeCool ha escollit il·lustracions de Judit Maldonado i Alícia Vázquez Chávez, estudiants d’EINA, per a diverses de les seves aplicacions.
Podeu veure totes les il·lustracions presentades aquí
Els estudiants que van enviar propostes d’il·lustració des de l’assignatura Tècniques d’il·lustració de 4t de Grau de Disseny, impartida per Enric Font, són Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell i Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

[CAST]
La revista digital LeCool ha escogido ilustraciones de Judith Maldonado y Alicia Vázquez Chávez, estudiantes de EINA, para varias de sus aplicaciones.
Podeis ver todas las ilustraciones presentadas aquí
Los estudiantes que enviaron propuestas de ilustración desde la asignatura Técnicas de ilustración de 4º de Grado de Diseño, impartida por Enric Font, son Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell y Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

[ENG]
The digital magazine LeCool has chosen the illustrations by Judit Maldonado and Alícia Vázquez Chávez, EINA students, for a number of its apps.
You can see all the illustrations submitted, here
The students studying the Illustration Techniques subject in Year 4 of the Design Degree, taught by Enric Font, who submitted illustration proposals are Grausón Antonia Bellmann, Àlex Castaño Campos, Beatriz Cervantes Durán, Felipe De San Pedro Franco, Lucía De Toro Yáñez, Lilia García Alcalde, Virginia García Gálvez, Marc Gómez Serrano, Eva Hilla Santiago, Xavier Latorre Cascante, Mireia Llach Pou, Judit Maldonado Abad, Júlia Perales Sopena, Maria Pla Mestras, Gregorio Rojas Ortega, Elisabet Solà Querol, Berta Tubau Pires, Alicia Vázquez Chávez, Ester Vilaplana Miret, Anna Villacrosa Cullell and Alexandra Zielaskiewicz Lahoz.

Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona

[CAT]
Rai Pinto i Dani Rubio, exestudiants d’EINA de disseny d’interiors i disseny gràfic, respectivament, s’han encarregat del disseny ambiental i senyalització a l’Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, adaptant l’espai sanitari a les necessitats infantils.
Podeu veure el post que diariodesign ha dedicat al projecte.

Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona

[CAST]
Rai Pinto y Dani Rubio, exestudiantes de EINA de diseño de interiores y diseño gráfico, respectivamente, se han encargado del diseño ambiental y señalización en el Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, adaptando el espacio sanitario a las necesidades infantiles.
Puede ver el post que diariodesign ha dedicado al proyecto.

Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona

[ENG]
Rai Pinto and Dani Rubio, former EINA Interior Design and Graphic Design students respectively, have been commissioned to undertake the environmental design and signposting of the Sant Joan de Déu children’s hospital in Barcelona, adapting the healthcare space to children’s needs.
You can see the post that diariodesign has devoted to the project.

Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona  Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona    Projecte de Rai Pinto i Dani Rubio al renovat Hospital infantil Sant Joan de Déu de Barcelona

Exposició de Paula Castel a la Cambra de la Propietat de Barcelona

[CAT]
El proper dijous 16 de gener, a partir de les 19.30h, a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (carrer Princesa, 1-3), s’inaugura l’exposició de Paula Castel, recent graduada d’EINA, dins el programa d’exposicions Projeccions, amb la curadoria d’Àlex Mitrani.

[CAST]
El próximo jueves 16 de enero, a partir de las 19.30h, en la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (calle Princesa, 1-3), se inaugura la exposición de Paula Castel, recién graduada de EINA, dentro del programa de exposiciones Projeccions, con la curaduría de Alex Mitrani.

[ENG]
Thursday 16 January, from 7.30 pm, at the Barcelona Urban Property Chamber (Carrer Princesa, 1-3), sees the opening of the exhibition by Paula Castel, a recent EINA graduate, as part of the Projeccions exhibition programme, curated by Àlex Mitrani.

[CAT]
La revista “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” (Núm. 53, 2013) ha publicat l’article ‘Josep M. Pujol i la composició del text’ de Pere Farrando, professor al Màster en Tipografia avançada d’EINA.
Podeu llegir l’article (PDF) aquí.

Article 'Josep M. Pujol i la composició del text' de Pere Farrando

[CAST]
La revista “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” (N º 53, 2013) ha publicado el artículo ‘Josep M. Pujol i la composició del text‘ de Pere Farrando, profesor en el Master en Tipografía avanzada de EINA.
Podeis leer el artículo (PDF) aquí.

[ENG]
The “Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística” journal (No. 53, 2013 http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/issue/view/20345 ) has published the article entitled ‘Josep M. Pujol i la composició del text’ by Pere Farrando, teacher on the EINA Master’s in Advanced Typography.
You can read the article (PDF) here.

Il·lustració de Bernat Solsona per la UAB

[CAT]
La revista acadèmica Bellaterra Journal of Teaching and Learning publica les il·lustracions de Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona i Maria Jesús Rivero pels seus darrers volums. Les il·lustracions són el fruit d’un taller realitzat amb Sonia Pulido dins del Postgrau en Il·lustració Creativa i tècniques de comunicació visual (curs 2012/2013).
Bellaterra Journal of Teaching and Learning és una revista acadèmica digital del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

Il·lustració de Paula Velazquez per la UAB

[CAST]
La revista académica Bellaterra Journal of Teaching and Learning publica las ilustraciones de Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona y María Jesús Rivero en sus últimos volúmenes. Las ilustraciones son el fruto de un taller realizado con Sonia Pulido dentro del Postgrado en Ilustración Creativa y técnicas de comunicación visual (curso 2012/2013).
Bellaterra Journal of Teaching and Learning es una revista académica digital del Departamento de Didáctica de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales de la UAB.

Il·lustració de Cathy Benetty per la UAB

[ENG]
The Bellaterra Journal of Teaching and Learning academic journal has published illustrations by Cathy Benetti, Paula Velázquez, Bernat Solsona and Maria Jesús Rivero in its latest issues. The illustrations are the result of a workshop with Sonia Pulido on the Postgraduate in Creative Illustration and Visual Communication Techniques (2012/2013 academic year).
The Bellaterra Journal of Teaching and Learning is an academic e-journal of the Language, Literature and Social Sciences Education Department of the UAB.

Il·lustració de MJ Rivero per la UAB

Inscripció oberta als Premis LAUS

[CAT]
l’Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors D’art del FAD (ADG-FAD) ja ha obert el període d’inscripció a la 44a edició dels premis Laus de Disseny gràfic i Comunicació de Barcelona.
Estudiants de Grau, Màsters i Postgraus, fixeu-vos en la categoria Estudiants!
Podeu veure’n més informació aquí.

[CAST]
La Asociación de Diseñadores Gráficos y Directores De arte del FAD (ADG-FAD), ADG-FAD ya ha abierto el periodo de inscripción a la 44ª edición de los premios Laus de Diseño gráfico y comunicación de Barcelona.
Estudiantes de Grado, Másters y Postgrados, fijaros en la categoría Estudiantes!
Podeis ver más información aquí.

[ENG]
The Association of Graphic Designers and Art Directors of the FAD, ADG-FAD,has opened registration for the 44th Laus Graphic Design and Communication Awards of Barcelona.
Degree, Master’s and Postgraduate students, check out the Students category!
You can find more information here.

[CAT]
La tipografia ‘Laski‘ és el resultat del pas de Paula Mastrangelo pel Màster en Tipografia Avançada d’EINA.
Aquesta tipo està dissenyada per a premsa infantil. Actualment la Paula està produint, conjuntament amb ReType Foundry, la versió completa de la família Laski Slab.

[CAST]
La tipografía ‘Laski‘ es el resultado del paso de Paula Mastrangelo por el Master en Tipografía Avanzada de EINA.
Esta fuente está diseñada para el uso en prensa infantil. Actualmente Paula está produciendo, conjuntamente con ReType Foundry, la versión completa de la familia Laski Slab.

[ENG]
The ‘Laski‘ typeface is the result of Paula Mastrangelo’s time on the EINA Master’s in Advanced Typography.
This font is designed to be used in children’s publishing. Paula is currently producing the complete version of the Laski Slab family with ReType Foundry.

[CAT]
Claudio Molina i Winfred Bährle, professors al Grau de Disseny d’EINA han col·laborat en el projecte editorial Quadern de bitàcola de Robert Langdon.

El projecte és un encàrrec professional de Winfried Bährle, professor de Projectes 1, que es va encarregar de la direcció d’art, disseny gràfic i gestió del projecte, i consta d’il·lustracions, realitzades per Claudio Molina, de monuments històrics, arquitectura i símbols maçònics, entre d’altres.

Quadern de bitàcola de Robert Langdon és una idea original de Cercle de Lectors SA
© Cercle de Lectors S.A
© Dels textos: Dan Brown Textos extrets de les obres, Codi da Vinci, Àngels i Dimonis, El Símbol Perdut i Infern.

quadern_molina_bahrle_04_450 quadern_molina_bahrle_01_450

[CAST]
Claudio Molina y Winfred Bährle, profesores en el Grado de Diseño de EINA han colaborado en el proyecto editorial Cuaderno de bitácora de Robert Langdon.

El proyecto es un encargo profesional de Winfried Bährle, profesor de Proyectos 1 , que se encargó de la dirección de arte, diseño gráfico y gestión del proyecto, y consta de ilustraciones, realizadas por Claudio Molina, de monumentos históricos, arquitectura y símbolos masónicos, entre otros.

Cuaderno de bitácora de Robert Langdon es una idea original de Círculo de Lectores S.A
© Círculo de Lectores S.A
© De los textos: Dan Brown Textos extraídos de las obras, Código da Vinci, Ángeles y Demónios, El Simbolo Perdido e Infierno.

quadern_molina_bahrle_03_450

quadern_molina_bahrle_02_450

[ENG]
Claudio Molina and Winfred Bährle, teachers on the EINA Design Degree, have taken part in the Robert Langdon Blog Notebook publishing project.

The project is a professional commission of Winfried Bährle, teacher of Projects 1, who was responsible for the art direction, graphic design and project management, and features illustrations by Claudio Molina of historical monuments, architecture and Masonic symbols.

Robert Langdon Blog Notebook is an original idea of Círculo de Lectores S.A
© Círculo de Lectores S.A
© Of the texts: Dan Brown Texts taken from the works: The Da Vinci Code, Angels and Demons, The Lost Symbol and Inferno.